none
Accessdatasource RRS feed

 • Soru

 • datagridview içinde aşağıdaki gibi arama yapabiliyorum 

  AccessDataSource1.FilterExpression = "Mesaj LIKE '%{0}%'";
      AccessDataSource1.FilterParameters.Clear();
      AccessDataSource1.FilterParameters.Add("Mesaj", Label3.Text);

  ama tüm tablo içinde arama yapmak istiyorum 

  AccessDataSource1.FilterExpression = "select * from tablom";
      AccessDataSource1.FilterParameters.Clear();
      AccessDataSource1.FilterParameters.Add("tablom", Label3.Text);

  yukarıdaki gibi yapınca tablodaki tüm kolonlarda arama yapmıyor nasıl yapabilirim 


  30 Mart 2013 Cumartesi 17:55

Yanıtlar

 • FilterExpression'a sorgu yapamazsın, arama yapılacak alanları tek tek belirtmelisin;

  AccessDataSource1.FilterExpression = "Mesaj LIKE '%{0}%' OR Alan1 LIKE '%{0}%' OR Alan2 LIKE '%{0}%'";


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  30 Mart 2013 Cumartesi 18:10
  Moderatör