none
Chart Kullanımı hakkında küçük bir soru RRS feed

  • Soru

  • <asp:Chart ID="Chart1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource2"> <Series> <asp:Series Name="Series1" XValueMember="Secenek1" YValueMembers="Secenek1Oy"> </asp:Series> <asp:Series ChartArea="ChartArea1" Name="Series2" XValueMember="Secenek2" YValueMembers="Secenek2Oy"> </asp:Series> <asp:Series ChartArea="ChartArea1" Name="Series3" XValueMember="Secenek3" YValueMembers="Secenek3Oy"> </asp:Series> <asp:Series ChartArea="ChartArea1" Name="Series4" XValueMember="Secenek4" YValueMembers="Secenek4Oy"> </asp:Series> </Series> <ChartAreas> <asp:ChartArea Name="ChartArea1"> </asp:ChartArea> </ChartAreas> </asp:Chart> <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:xyzConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [Secenek1], [Secenek1Oy], [Secenek2], [Secenek3], [Secenek4], [Secenek2Oy], [Secenek3Oy], [Secenek4Oy], [ToplamOy] FROM [Anketler]"> </asp:SqlDataSource>

    Anket sonuç göstermek için kullanıyorum.  Char listesi çıkıyor doğru da gösteriyor. oraya kadar sorun yok sorunum ise ilgili tablo series den  x ve y vetirabanı eşitlememe rağmen listeye yazılarını göstermiyor. sebebi ne olabilir?

    26 Eylül 2014 Cuma 14:25

Yanıtlar