none
dataGridView sütun nasıl seçiliyor RRS feed

  • Soru

  •  label31.Text = dataGridView5.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();

    Bu şekilde satır seçebiliyorum. Peki sütunu nasıl seçebilirim.

    Sütunda 3 adet verim var alt alta dizili 1 satırı seçip label aktarıyorum peki bir altsatırı nasıl seçebilirim

    19 Mart 2020 Perşembe 14:05

Yanıtlar