none
acil update de hata RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar

  1 den 5 e kadar oylama yapıyorum ancak hata ile karşılaşıyorum ve googlede arasam bile birşey çıkmıyor.

  kodlarım şöyle

  Protected Sub LinkButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButton1.Click If (Session("oy") = True) Then Label2.Text = " Daha Önce Oy Kullandınız " Else Dim sql As String = "" If RadioButton1.Checked Then sql = "update alt_menu set s1=s1+1 where alt_menu_id=" & 16 ElseIf RadioButton2.Checked Then sql = "update alt_menu set s1=s1+1 where alt_menu_id=" & 16 End If Dim bag As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("App_Data/veri.mdb")) bag.Open() Dim komut1 As New OleDbCommand(sql, bag) komut1.ExecuteNonQuery() bag.Close() Session("oy") = True End If End Sub

  alt_menu_id i nasıl yazarsam yazayım hata aynı 

  Komut metni komut nesnesi için ayarlanmadı.

  Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. 

  Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.OleDb.OleDbException: Komut metni komut nesnesi için ayarlanmadı.

  Kaynak Hatası: 
  Satır 88:       bag.Open()
  Satır 89:       Dim komut1 As New OleDbCommand(sql, bag)
  Satır 90:       komut1.ExecuteNonQuery()
  Satır 91:       bag.Close()
  Satır 92:       Session("oy") = True


  Aydoğan ŞEKEROĞLU

  23 Ağustos 2015 Pazar 14:13

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Deleted
  23 Ağustos 2015 Pazar 15:45
 •  Using bag As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.jet.oleDb.4.0; Data source=" + Server.MapPath("App_Data/veri.mdb"))
              Dim komut As String = "update alt_menu Set s1 = ?,o1 = ? where alt_menu_id=" + makaleid.Text + ""

              Dim komut2 = New OleDbCommand(komut, bag)

              komut2.Parameters.AddWithValue("@s1", ++1)
              komut2.Parameters.AddWithValue("@o1", DropDownList1.SelectedValue)


              bag.Open()
              komut2.ExecuteNonQuery()
              bag.Close()

          End Using

  böyle bile deniyorum gene olmuyor ne saçmalamaya başladı bugün bu program ya


  Aydoğan ŞEKEROĞLU

  23 Ağustos 2015 Pazar 16:52
 • Deleted
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 29 Ağustos 2015 Cumartesi 15:37
  23 Ağustos 2015 Pazar 17:13