none
Excel'e iki sayfaya birden veri yazmak RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar,

  C#, Bir exel listeli oluşturuyorum ürünler ve barkodlar diye bir exel içerisinde iki adet sayfa olması gerekiyor ürünleri exel içerisindeki ürünler sayfasına atıyorum barkodlar sayfasına ise sadece başlıklar geliyor fakat verileri atamıyorum yardımcı olabilir misiniz

   public IEnumerable<string> ExportExcel<T>(string path, List<T> list, bool urn=true)
      {
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlApp;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook xlWorkBook;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet urunsayfa;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet brksayfa;
        object misValue = System.Reflection.Missing.Value;
        Microsoft.Office.Interop.Excel.Range columnRange;
  
        xlApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
        xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add(misValue);
        urunsayfa = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(1);
        urunsayfa.Name = "Ürün Listesi";
        
        urunsayfa.Cells[1, 2] = "Ürün Adı";
        urunsayfa.Cells[1, 3] = "Ürün Kodu";
        urunsayfa.Cells[1, 4] = "Kısım No";
        urunsayfa.Cells[1, 5] = "Firma ID";
  
  
        columnRange = urunsayfa.get_Range("A1", "A1");
        columnRange.EntireRow.Font.Bold = true;
        columnRange.EntireRow.Font.Color = Color.Red;
  
        #region Barkod
        brksayfa = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)xlWorkBook.Worksheets.get_Item(2);
        brksayfa.Name = "Barkod Listesi";
        brksayfa.Cells[1, 1] = "urun_kodu";
        
         brksayfa.Cells[1, 2] ="barkod" ;
        
  
        columnRange = brksayfa.get_Range("A1", "A1");
        columnRange.EntireRow.Font.Bold = true;
        columnRange.EntireRow.Font.Color = Color.Red;
        #endregion
  
        int i = 0;
  
        if (urn)
        {
          foreach (T t in list)
          {
            int j = 0;
  
            foreach (PropertyInfo info in typeof(T).GetProperties())
            {
              if (!IsNullableType(info.PropertyType))
              {
                urunsayfa.Cells[i + 2, j + 1] = info.GetValue(t, null);
              }
              else
              {
                if (info.GetValue(t, null) != null)
                {
                  urunsayfa.Cells[i + 2, j + 1] = info.GetValue(t, null);
                }
                else
                {
                  urunsayfa.Cells[i + 2, j + 1] = DBNull.Value;
                }
              }
  
              j++;
            }
  
            i++;
  
            yield return "Ürünler Aktarılıyor :" + i + "/" + list.Count;
          } 
  
        }
        else
        {
          foreach (T t in list)
          {
            int j = 0;
  
            foreach (PropertyInfo info in typeof(T).GetProperties())
            {
              if (!IsNullableType(info.PropertyType))
              {
                brksayfa.Cells[i + 2, j + 1] = info.GetValue(t, null);
              }
              else
              {
                if (info.GetValue(t, null) != null)
                {
                  brksayfa.Cells[i + 2, j + 1] = info.GetValue(t, null);
                }
                else
                {
                  brksayfa.Cells[i + 2, j + 1] = DBNull.Value;
                }
              }
  
              j++;
            }
  
            i++;
  
            yield return "Barkodlar Aktarılıyor :" + i + "/" + list.Count;
          }
        }
  
        xlWorkBook.SaveAs(path, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookNormal, misValue, misValue,
  misValue, misValue, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, misValue, misValue, misValue,
  misValue, misValue); xlWorkBook.Close(true, misValue, misValue); xlApp.Quit(); releaseObject(urunsayfa); releaseObject(xlWorkBook); releaseObject(xlApp); } private void releaseObject(object obj) { try { System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj); obj = null; } catch (Exception ex) { obj = null; } finally { GC.Collect(); } } private static bool IsNullableType(Type type) { return (type == typeof(string) || type.IsArray || (type.IsGenericType && type.GetGenericTypeDefinition().Equals(typeof(Nullable<>)))); }


  25 Nisan 2018 Çarşamba 15:14

Yanıtlar