none
Asp.Net #Eval ile Ürün Listesine Kategori Adını getirme mantığı RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Program ve Model adında 2 class ım ve 2 farklı tablom var var

  ve Model kayıt edilirken Programın Id si ile kayıt ediliyor. Kategori mantığı gibi.

  Aspx sayfamda modelleri listeliyorum programId de geliyor fakat programın Adının gelmesini istiyorum 

  1. sorum bunu aspx sayfamda #Eval ile Program sınıfından program ıd ile yakayalıp adını getirme şansım varmı 

  2. sorum katmanlı mimari kullandığım için model kartı listesini procedur ile çekiyorum 

   

  public List<ModelCard> RetrieveAll() -- sql procedur ile Select * from Model tablosunu getiriyor.
          {
              List<ModelCard> modelList = new List<ModelCard>();
              DataTable resultTable = modelDao.retrieveAll();
              foreach (DataRow modelRow in resultTable.Rows)
              {
                  ModelCard m = new ModelCard()
                  {
                      Id = int.Parse(modelRow["ModelId"].ToString()),
                      ModelNo = modelRow["ModelNo"].ToString(),
                      ModelName = modelRow["ModelName"].ToString(),
                      ProgramId = int.Parse(modelRow["ProgramId"].ToString()),
                      
            İşi bu kısımda bitirmem gerektiğini düşünüyorum fakat program dan adını almaya çalıştığımda Null değer geliyor

                  };
                  modelList.Add(m);
              }
              return modelList;
          }

  15 Ocak 2017 Pazar 14:44

Tüm Yanıtlar

 • Bu "Katmanlı Mimari" kavramının yanlış anlaşıldığı kanısındayım. "Katmanlı mimari kullanacam" diye eziyet haline dönüşecek şeyleri çok görmeye başladım son zamanlarda.

  Sizin sorununuz DataLayer'inizde, kendinize bir DataLayer yazmak istemişsiniz. Bunun yerine hazır olanları kullanmanız işlerinizi oldukça kolaylaştıracaktır. 

  DataSet, LinqToSQL ve ya EntityFramework inceleyin.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  15 Ocak 2017 Pazar 20:05
  Moderatör