none
textbox a veri alma RRS feed

 • Soru

 • sql den combobox a öğrenci isimlerini çekiyorum combobox selec işleminde sectiğim öğrencinin numarasını textbox a atmasını istiyorum nasıl yapabilirim. 

                  
  sqlbaglanti.baglanti.Open();
          SqlCommand komut = new SqlCommand();
          komut.CommandText = "select ogr_adi from okul where ogr_no <= 1000  ORDER BY ogr_adi";
          komut.Connection = sqlbaglanti.baglanti;
          komut.CommandType = CommandType.Text;
  
          SqlDataReader dr;
          dr = komut.ExecuteReader();
          while (dr.Read())
          {
            comboBox1.Items.Add(dr["ogr_adi"]);
            
          }
  
          sqlbaglanti.baglanti.Close();
  

  13 Mart 2019 Çarşamba 11:40

Yanıtlar

 • Veritabanından tek bir kolon döndürüyorsunuz, bu şekilde veritabanı üzerinde yer alan id değerini alamazsınız. 
  Önce bu kodu aşağıdaki gibi düzenleyin ; 

        using (SqlConnection scon = new SqlConnection("// sql bağlantı cümleniz"))
        {
          using (SqlCommand komut = scon.CreateCommand())// create command metodu sqlconnection altında geriye sqlcommand dönen bir metotdur.
          {
            komut.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            komut.CommandText = "select id(tabloda yer alan id kolonu),ogr_adi from okul where ogr_no <= 1000  ORDER BY ogr_adi";
  
            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(komut);
  
            var dt = new DataTable();
            adapter.Fill(dt);
  
            comboBox1.DataSource = dt;//itemlerimiz artık bu datatable'den besleniyor
            comboBox1.DisplayMember = ("ogr_adi");// görünecek olan kolon bu 
            comboBox1.ValueMember = ("id");// arkada sakladığı value değeri de bu kolon
  
          }
        }

  Şimdi comboboxun tıklama eventinin altına aşağıdaki kodları yazın ; 

        textBox1.Text = comboBox1.SelectedValue.ToString(); //selectedvalue ile ValueMember içeriğinde
  yer alan id ye ulaştık  Altan Özdemir

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Yakup TUNER 13 Mart 2019 Çarşamba 13:27
  13 Mart 2019 Çarşamba 12:17

Tüm Yanıtlar

 • Veritabanından tek bir kolon döndürüyorsunuz, bu şekilde veritabanı üzerinde yer alan id değerini alamazsınız. 
  Önce bu kodu aşağıdaki gibi düzenleyin ; 

        using (SqlConnection scon = new SqlConnection("// sql bağlantı cümleniz"))
        {
          using (SqlCommand komut = scon.CreateCommand())// create command metodu sqlconnection altında geriye sqlcommand dönen bir metotdur.
          {
            komut.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
            komut.CommandText = "select id(tabloda yer alan id kolonu),ogr_adi from okul where ogr_no <= 1000  ORDER BY ogr_adi";
  
            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(komut);
  
            var dt = new DataTable();
            adapter.Fill(dt);
  
            comboBox1.DataSource = dt;//itemlerimiz artık bu datatable'den besleniyor
            comboBox1.DisplayMember = ("ogr_adi");// görünecek olan kolon bu 
            comboBox1.ValueMember = ("id");// arkada sakladığı value değeri de bu kolon
  
          }
        }

  Şimdi comboboxun tıklama eventinin altına aşağıdaki kodları yazın ; 

        textBox1.Text = comboBox1.SelectedValue.ToString(); //selectedvalue ile ValueMember içeriğinde
  yer alan id ye ulaştık  Altan Özdemir

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Yakup TUNER 13 Mart 2019 Çarşamba 13:27
  13 Mart 2019 Çarşamba 12:17
 • Şu linki inceleyebilirsin:

  https://stackoverflow.com/questions/23478550/c-sharp-import-data-from-text-file-to-text-boxes

  İşe yaramadıysa DuckDuckGo'ya(Google'a değil) c# import text box data anahtar kelime grubunu aratabilir, daha fazla linke göz atabilirsin.

  Saygılarımla,

  Not CFN

  16 Mart 2019 Cumartesi 10:19