none
DataTable to html RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar,

  datatable to html yapmak istiyorum. Yani veri çekiyorum. Bu sorguda iç içe for döngüm var. Döngü oldukça td>p>span>b olacak şekilde olmasını istiyorum. Tabiki bu aralara c# değişkenler gelecek.

  Kod aşağıdaki şekilde.

  <tr>
         
           if (dt1.Rows.Count > 0)
           {
           
          for (int i = 0; i < dt1.Rows.Count; i++)
          {
             mail.CC.Add(dt1.Rows[i][""].ToString());
           
             for (int x = 0; x < dt2.Rows.Count; x++)
             {  
               DataTable dt2 = Variable(dt1.Rows[x]["Email"].ToString());
               mail.TO.Add(dt2.Rows[x]["Email"].ToString()); 
        
                        
          <td align='center'>
           <p style='width: 555px'>
            <span style='font-family: 'OpenSans', serif; font-size: 12pt'>
            <?=chcad.Value> -
             <b style='text-transform: uppercase; color: red;'>
              <?=chcHafta.Value>.
             </b>
             Hafta 
              <b style='text-transform: uppercase; color: green;'>
             ( <?=chcHaftaBasi.Value> - <?=chcHaftaSonu.Value> )
             </b>
             arasında
             <b style='text-transform: uppercase; color: red;'>
             <?=chcSaat.Value>
             </b>
             Saat efor girmişsiniz. Lütfen
             <b style='text-transform: uppercase; color: red;'>
             <?=chcGirilecekSaat.Value>
             </b>
             saat kadar efor girişi yapınız.
              Toplam girilecek Saat :
             <b style='text-transform: uppercase; color: red;'>
             <?=chcToplamSaat.Value>
             </b>
             
            </span>
           </p>
           <br><br>
          
          </td>
   
          }
          }
          
          
         </tr>
        </table>
       </td>
      </tr>

  22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50

Tüm Yanıtlar

 • C# da XML oluşturan yapılar hali hazırda var, bunları LinQ ile harmanlamak bence en güzeli. Yapmak istediğinizi anlamadım ama DataTable'ı HTML'e böyle çevirirdim ben olsam

  static string Donustur(DataTable dt)
  {
  	return new XDocument(
  				new XElement("table",
  					new XElement("thead",
  	  					new XElement("tr", dt.Columns
  											.OfType<DataColumn>()
  											.Select(sutun => new XElement("th", sutun.ColumnName)))),
  					new XElement("tbody", dt.Rows
  											.OfType<DataRow>()
  											.Select(satir => new XElement("tr", Enumerable.Range(0, dt.Columns.Count)
  																							.Select(hucre => new XElement("td", satir[hucre])))))
  	  )
    ).ToString();
  }

  Ama artık 2019 da DataTable kullanmak ne derece mantıklı onu bilemedim.


  www.cihanyakar.com

  22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
 • Evet ama maalesef böyle kullanmam lazım. Mail şablonu olduğu için kullanmam lazım. Benim koduma uygun şekilde nasıl yapabilirim. td lerden sonra p span vb. tagleri nasıl koyabilirim.
  22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23