none
PDKS'de Tarih aralığında Personel Geldi yada Gelmedi göstermek RRS feed

 • Soru

 • Merhaba ;

  Aşağıdaki gibi bir sorgum var belirtilen tarih aralığında UserId tbl_Data tablosunda varsa 'Geldi' yoksa 'Gelmedi'

  olarak gösterilsin istiyorum.Yardımcı olur musunuz ?

  DECLARE @dt1 Datetime='06.04.2018'
  DECLARE @dt2 Datetime='06.15.2018'
  DECLARE @cols AS NVARCHAR(MAX), @query  AS NVARCHAR(MAX)
  ;WITH ctedaterange
       AS (SELECT [Dates]=@dt1
           UNION ALL
           SELECT [dates] + 1
           FROM   ctedaterange
           WHERE  [dates] + 1<= @dt2)
  SELECT [dates]
  into #Tarihler
  FROM   ctedaterange
  OPTION (maxrecursion 0)

  select @cols = STUFF((SELECT distinct ',' + QUOTENAME(convert(CHAR(10), [dates], 120))
                      from #Tarihler
              FOR XML PATH(''), TYPE
              ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
          ,1,1,'')

  select @cols

  set @query = 'SELECT Id, ad, soyad, kart_no, giris_saat + '':'' + giris_dakika as zaman1 , cikis_saat + '':'' + cikis_dakika as zaman2, ' + @cols + ' from
               (
                  select b.Id, c.ad, c.soyad, c.CardStr kart_no, b.giris_saat, b.giris_dakika, b.cikis_saat, b.cikis_dakika,
                      d.[dates],
                      convert(CHAR(10), [dates], 120) PivotDate
                  from #Tarihler d
                  left join tbl_Data b
                      on d.[dates] between b.Tarih and b.Tarih
                      left join tbl_Personel c on b.UserId=c.UserId
              ) x
              pivot
              (
                  count([dates])
                  for PivotDate in (' + @cols + ')
              )p
              order by ad'

  execute(@query)

  drop table #Tarihler

  4 Temmuz 2018 Çarşamba 20:49

Tüm Yanıtlar