none
Sesion seçilen verinin yerine en sondaki değeri alıyor RRS feed

 • Soru

 • //Ben hangi resmin altındaki ismi seçersem seçiyim hep en sondaki resmin ismini gönderiyor."Bilgi.aspx" sayfasına 

  <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" RepeatColumns="3" CellPadding="5"> <ItemTemplate> <asp:Image ID="Image1" ImageUrl='<%# Bind("resimadi", "~/slideresimleri/{0}") %>' runat="server" Width="112" Height="84" /> <br /> <a id="veri" href="Bilgi.aspx" > <%#Session["isim"]=DataBinder.Eval(Container.DataItem, "model")%> </a> </ItemTemplate> <ItemStyle BorderColor="Brown" BorderStyle="dotted" BorderWidth="3px" HorizontalAlign="Center" VerticalAlign="Bottom" /> </asp:DataList>

  Böyle kullanıncada aynı sonuç;

   <%#Session["isim"]=Eval("model")%>
  11 Ocak 2014 Cumartesi 20:50

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba  ,

  Burada belittiğin gibi bunu yapman mümkün değil. Çünkü yazmış olduğun kodlar server tabanlı koldardır. Yani sayfa render edilip client'a gönderildiğinde artık çalışmazlar. Bu işlevi yerine getirebilmek için javascript yazman gerekir javascriptler client tarafında çalışırlar.  Session["isim"] değeri tek ama repeater birden fazla kayıt üretiyor bu sebeple son kayıt neyse o kalıyor. 

  11 Ocak 2014 Cumartesi 21:06
 • Tamamda nasıl işte örnek gösterebilceğin bir döküman var mı.Bide seçtiğim resmin bilgisini javascript le nasıl göndericem.Sesion bilgisi olarak ? Yani diğer sayfada da javascript kullanmam gerekiyor mu? bunun için.


  Ayrıca   sayfa yanındayken, sayfa kaynağını gösterdediğimizde,javascript ler meydanda
  • Düzenleyen SELMAN ALP 11 Ocak 2014 Cumartesi 22:47
  11 Ocak 2014 Cumartesi 21:31
 • yardım!!!! Bam başka fikri olan
  11 Ocak 2014 Cumartesi 23:23
 • Session Yerine QueryString Kullanımı Daha Mantıklı Görünüyor.Özellikle Session Kullanmanız Gerekmiyorsa QueryString Kullanmanızı Öneririm. 
  12 Ocak 2014 Pazar 19:47