none
Selam. Satış Programında Barkod Okutulduğu Zaman Satıl Yapıldığında Adet Stoktan Nasıl Düşer? Kodlarım Bu RRS feed

 • Soru

 •  Dim con As SqlConnection = New SqlConnection("Data Source=DESKTOP-MA56756\SQLEXPRESS;Initial Catalog=sistemos;Integrated Security=True;")
          Dim com As SqlCommand = New SqlCommand("INSERT INTO satis(Barkod, UrunAdi,Fiyat,Miktar,Toplam,Komisyon,TopKomisyon,Personel,Tarih) VALUES (@Barkod, @UrunAdi, @Fiyat,@Miktar,@Toplam,@Komisyon,@TopKomisyon,@Personel,@Tarih)", con)
          Dim ds As DataSet = New DataSet()
          For Each dgRow As DataGridViewRow In DataGridView2.Rows
              If Not dgRow.IsNewRow Then
                  con.Open()
                  com.Parameters.AddWithValue("@Barkod", dgRow.Cells(0).Value.ToString)
                  com.Parameters.AddWithValue("@UrunAdi", Convert.ToString(dgRow.Cells(1).Value))
                  com.Parameters.AddWithValue("@Fiyat", Convert.ToDecimal(dgRow.Cells(2).Value))
                  com.Parameters.AddWithValue("@Miktar", Convert.ToDecimal(dgRow.Cells(3).Value))
                  Dim toplam As Decimal = Convert.ToDecimal(dgRow.Cells(4).Value)
                  Dim topkomisyon As Decimal = (toplam * (NumericUpDown1.Value / 100))
                  com.Parameters.AddWithValue("@Toplam", toplam)
                  com.Parameters.AddWithValue("@Komisyon", NumericUpDown1.Value)
                  com.Parameters.AddWithValue("@TopKomisyon", topkomisyon)
                  com.Parameters.AddWithValue("@Personel", ComboBox1.Text)
                  com.Parameters.AddWithValue("@Tarih", DateTimePicker1.Value)
                  com.ExecuteNonQuery()
                  com.Parameters.Clear()
                  con.Close()

              End If
              DataGridView2.Rows.Clear()
              TextBox4.Text = ("")
              TextBox2.Text = ("")
              TextBox3.Text = ("")
              TextBox5.Text = ("")
              TextBox6.Text = ("")
              TextBox7.Text = ("")

              MessageBox.Show("Satış Başarılı")
          Next
  16 Mart 2018 Cuma 21:04

Tüm Yanıtlar

 • satış tablonuz da sadece miktar alanı var girencikan adinda yeni bir alan daha ekler girişlerde true çıkışlarda false değer verirsiniz

  bu değerlere göre giren çıkan ayırt edilebilir

  17 Mart 2018 Cumartesi 07:52
 • Hocam Örnek Bi kod Paylaşsanız  vb ye Yabancıyım Öğrenmeye Çalışıyorum. 
  17 Mart 2018 Cumartesi 08:05
 • örnek kod eklemenin bir anlamı yok bence

  satış tablonuza  girencikan adinda yeni bir alan ekleyeceksiniz satış yaptığınızda bu alana true ekleyeceksiniz

  stok girişinde ise bu alanı false olarak gireceksiniz hepsi bu kadar 

  yukarıdaki kodlarınıza da bu alanı com.Parameters.AddWithValue("@girencikan", true)

  giren stok sql

  select * from satışlar where girencikan= false yada true ile de stokun girdiğini yada çıktığını bulabilirsiniz

  17 Mart 2018 Cumartesi 11:14
 •  Private Sub Button20_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button20.Click
          Dim dTable As DataTable = New DataTable()
          Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection("Data Source=DESKTOP-MA56756\SQLEXPRESS;Initial Catalog=sistemos;Integrated Security=True;")
          Dim dAdapter As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM stok WHERE barkodNo=@barkodNo", conn)
          dAdapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("BarkodNo", TextBox1.Text)
          dAdapter.Fill(dTable)

          If (dTable.Rows.Count > 0) Then

          End If
          Dim satirNo As Integer = -1
          Dim miktar As Integer = 1
          Dim birimFiyat As Decimal = 0
          If (Not (dTable.Rows(0)("SatisFiyati")) Is Nothing) Then
              birimFiyat = Convert.ToDecimal(dTable.Rows(0)("SatisFiyati"))
          End If

          For Each dRow As DataGridViewRow In DataGridView2.Rows
              If Not dRow.IsNewRow Then
                  If dRow.Cells(0).Value.ToString() = TextBox1.Text Then
                      miktar = (Convert.ToInt32(dRow.Cells(3).Value) + 1)
                      satirNo = dRow.Cells(0).RowIndex
                  End If
              End If
          Next
          If (satirNo < 0) Then
              DataGridView2.Rows.Add(dTable.Rows(0)("BarkodNo"), dTable.Rows(0)("UrunAdi"), dTable.Rows(0)("SatisFiyati"), miktar, (miktar * birimFiyat))
          Else
              DataGridView2.Rows(satirNo).Cells(3).Value = miktar
              DataGridView2.Rows(satirNo).Cells(4).Value = (miktar * birimFiyat)
              TextBox4.Text = miktar * birimFiyat
          End If
          TextBox1.Text = ""
          TextBox1.Focus()
          Dim Toplam As Double = 0
          Dim Sat1r As Integer = DataGridView2.Rows.Count
          Dim i As Integer = 0
          Do While (i _
                      < (Sat1r - 1))
              Toplam = (Toplam + Convert.ToDouble(DataGridView2(4, i).Value.ToString))
              i = (i + 1)
          Loop

          TextBox4.Text = Toplam.ToString
          TextBox6.Text = birimFiyat
          TextBox5.Text = miktar
          TextBox7.Text = Toplam


      End Sub
  17 Mart 2018 Cumartesi 15:43
 • Hocam Barkod Taramam Bu Şekilde? Burayamı Eklemem Gerekiyor Satış Yap Butonuna Eklediğimde Olmadı.
  17 Mart 2018 Cumartesi 15:44