none
C# Extension RRS feed

Tüm Yanıtlar

  • ya using System; ekleyin ya da namespace satırını silin, yani class herhangi bir namespace içinde olmasın.

    e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

    9 Ocak 2017 Pazartesi 20:12
    Moderatör