none
SignalR işlem yapılan veri RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Aşağıda ki şekilde orders tablosunda bir değişiklik yapıldıysa kullanıcılara orders tablosunda işlem yapıldığının mesajını gönderiyorum. Fakat orders tablosunda işlem yapılan veriyi göndermem mümkün mü? 

      public dbContext(DbContextOptions<dbContext> options, IHubContext<posHub> hubContext)
        : base(options)
      {
        _hubContext = hubContext;
      }

      public override int SaveChanges()
      {
        var entityTypes = new[] {
  				//typeof(Users),
  				typeof(Orders),
  				};
  
        ChangeTracker
          .Entries()
          .ToList()
          .ForEach(p =>
          {
  
            if (entityTypes.Contains(p.Entity.GetType()))
            {
              _hubContext.Clients.All.SendAsync("notify", p.Entity.GetType().Name);
            }
          });
        return base.SaveChanges();
      }

  Şuanda sadece notify verisi ile Tablo adı gitmekte. Benim istediğim ise örneğin, TabloAdı, Userid şeklinde veri göndermek. Bu şekilde veri gönderebilir miyim?

  7 Ağustos 2020 Cuma 21:07

Tüm Yanıtlar

 • Ben olsam, clientin, değişiklik olduğunun bilgisini aldığı anda gidip order verilerini tekrar çekmesini sağlardım.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  8 Ağustos 2020 Cumartesi 11:42
  Moderatör
 • Ben olsam, clientin, değişiklik olduğunun bilgisini aldığı anda gidip order verilerini tekrar çekmesini sağlardım.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  Önay hocam şuanda o şekilde listeyi güncellemekteyim zaten. Yapmak istediğim şey yeni bir veri eklendiğinde uygulamamda bir bildirim sesi çıkartmak. Şuanda frontend de liste boyutu değişince bildirim sesi vermekteyim. Bunun daha pratik bir yolu olup olmadığını merak ediyorum
  8 Ağustos 2020 Cumartesi 13:32