none
Datalist İçindeki <asp:Image kontrolünün image url yolunu javascript ile değiştirmek RRS feed

 • Soru

 •  <script type="text/javascript">
  
      function degistir1()
      {
        DataList1.Controls[0].FindControl("resim1").ImageUrl = '<%# Eval("resim2") %>';
      }
  
  
   </script>
  
  asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" OnItemCommand="DataList1_ItemCommand" OnLoad="DataList1_Load">
      <ItemTemplate>
      <table style="width:1000px;">
        <tr>
          <td style="vertical-align:top;"> <div style="float:left"> <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="500px" Width="400px" ImageUrl='<%# Eval("resim1") %>' /></div>
  
      </ItemTemplate>
    </asp:DataList>
  Yukarıdaki javascript kodu ile datalistin içinde bulunan İmage kontrolünün İmage url yolunu javascript koduyla nasıl düzeltirim
  13 Ağustos 2014 Çarşamba 12:13

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar