none
Code Behind'da function çağırma yardım ! RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

   repeater içinde imagebutton'um var ve bu buttona basınca arkada verileri çekip textbox'a yazıyor. ama ben bu textbox'ın olduğu divi gizledim tuşa basınca ekranı karartıp divi getirtiyorum ama bi sorun var buttona ilk bastığımda gelmiyor div ikinci kez bastığımda div geliyor.

  code behind

        if (e.CommandName == "secim")
        {
          string id = e.CommandArgument.ToString();
  
          string sqlConn = "Data Source=.;Initial Catalog=MemberShip;Integrated Security=True; Asynchronous Processing=true";
  
          SqlConnection conn = new SqlConnection();
  
          try
          {
            conn.ConnectionString = sqlConn;
            conn.Open();
  
            SqlCommand komut = new SqlCommand();
            komut.Connection = conn;
            komut.CommandText = "SELECT SlaytBaslik,SlaytResim from dbo.aspnet_slayt where id='" + id + "'";
  
            SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
            while (dr.Read())
            {
              txt_baslik.Text = dr[0].ToString();
            }
            dr.Close();
            conn.Close();
  
          }
          catch (Exception)
          {
  
            // Veri Tabanı Bağlantı Hatası.
          }
  
          ImageButton img = (ImageButton)e.Item.FindControl("imgGuncelle");
  
          img.Attributes.Add("onclick", "$('#span').show();return false;");
        }

  buda repeaterım

                  <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" OnItemCommand="Repeater1_ItemCommand">
                    <ItemTemplate>
                      <div class="table-row">
                        <div class="table-resim">
                          <img src="/images/slider/<%# Eval("SlaytResim") %>" height="100" width="200">
                        </div>
                        <div class="table-baslik">
                          <p>
                            <%# Eval("SlaytBaslik") %>
                          </p>
                        </div>
                        <div class="table-buttons">
                          <asp:ImageButton ID="imgSil" runat="server" ImageUrl="~/ManageYonetim/icon/remove.png"
                            CommandName="idal" CommandArgument='<%#Eval("id") %>' OnClientClick='javascript:return confirm("Silmek istediğine Emin misin ?")' />
  
                          <asp:ImageButton ID="imgGuncelle" runat="server" ImageUrl="~/ManageYonetim/icon/remove.png"
                            CommandName="secim" CommandArgument='<%#Eval("id") %>' />
  
                          <input type="button" id="deneme" />
                        </div>
                      </div>
                    </ItemTemplate>
                  </asp:Repeater>

  nasıl yapabilirim ?

  8 Haziran 2014 Pazar 12:55

Yanıtlar

 • ikini bastığında gelmiyorsa Bir Breakpoint koy adım adım çalıştır programını . muhtemelen gizledim dediğin butonu butona ilk tıkladığında tetiklediğin yer yanlıştır.

   bunu kullanarak düzelttim.

          ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "status", "deneme(true);", true);
   umarım yanlış değildir kod. direk tıklandığında hem işlemi yapıyor hemde functionu çağırıor
  8 Haziran 2014 Pazar 15:32

Tüm Yanıtlar

 • ikini bastığında gelmiyorsa Bir Breakpoint koy adım adım çalıştır programını . muhtemelen gizledim dediğin butonu butona ilk tıkladığında tetiklediğin yer yanlıştır.
  8 Haziran 2014 Pazar 15:20
 • ikini bastığında gelmiyorsa Bir Breakpoint koy adım adım çalıştır programını . muhtemelen gizledim dediğin butonu butona ilk tıkladığında tetiklediğin yer yanlıştır.

   bunu kullanarak düzelttim.

          ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "status", "deneme(true);", true);
   umarım yanlış değildir kod. direk tıklandığında hem işlemi yapıyor hemde functionu çağırıor
  8 Haziran 2014 Pazar 15:32
 • Function'a yazdığın kodda bir tehlikeli durum söz konusu değilse başarılar : )))
  8 Haziran 2014 Pazar 15:34
 • Function'a yazdığın kodda bir tehlikeli durum söz konusu değilse başarılar : )))
   tehlikeli derken :) sadece div'i show edip hide kapatıyor okadar :)))
  8 Haziran 2014 Pazar 15:37