none
linq ile 3 Tablodan veri çekme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • linq yeni öğrenmeye çalışıyorum soruma cevap alamadım fakat problemi çözdüm ve direkt kodları yazıyorum belki birinin işine yarar,

        List<Customer> customers = CustomerBusiness.GetCustomer();
        List<Ownership> ownerships = OwnershipBusiness.GetOwnership();
        List<Payment> payments = PaymentBusiness.TempOwnership();
  
        int counter = 1;
        var query = from cust in customers
              from own in ownerships.Where(x => x.CustomerId == cust.Customerid).GroupBy(x => x.CustomerId)
              from pay in payments.Where(y => y.CustomerId == cust.Customerid).GroupBy(p => p.CustomerId)
              select new
              {
                Sirano = counter++,
                Adsoyad = cust.Ad + " " + cust.Soyad,
                Unvan = cust.Unvan,
                Telefon = cust.Telefon,
                Gsm = cust.GsmNo,
                Projebedeli = own.Sum(x => x.BirimFiyat),
                Toplamodenen = pay.Sum(p => p.Nakit),
                Toplamkalan = (own.Sum(x => x.BirimFiyat)) - (pay.Sum(p => p.Nakit)),
                CustomerId = cust.Customerid
              };
  
        DataViewHelper.SetDataGridView(dgvMusteriListesi,
          new string[] 
          { 
            "Sirano",

  kontrol için SQL 'de  sorguladım;

  herkese iyi yazılımlar;  25 Mart 2017 Cumartesi 12:23