none
GridControl Master-Detail RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba Arkadaşlar;

  Ana tabloya ait olan verileri çekip başka bir kullanıcıya insert işlemi yapıyorum fakat alt kısmında olan Tahsilat Tablosundaki bilgileri de alıp insert işlemi yapmak istiyorum fakat alt tablodaki verileri alma işlemini yapamadım yardımlarınıza ihtiyacım var şimdiden teşekkürler...

  yazdığım kodlar şöyle;

           try
            {
              for (int i = 0; i < GridOwnership.RowCount; i++)
              {
                Ownership _ownership = new Ownership()
                {
                  CustomerId = id.Customerid,
                  Il = "",
                  Ilce = "",
                  Tarih = (DateTime)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Tarih"),
                  Saat = (DateTime)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Saat"),
                  Koymahalle = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Koymahalle").ToString(),
                  Pafta = "",
                  Ada = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "AdaParsel").ToString(),
                  Parsel = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "AdaParsel").ToString(),
                  Islemturu = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "IsinNiteligi").ToString(),
                  Birimfiyat = (decimal)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "BirimFiyat"),
                  Aciklama = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Aciklama").ToString()
                };
  
                //Verileri Mulkiyet Tablosuna Kaydet ve İş Id değerlerini al
                SqlDataReader dr = OwnershipBusiness.Sp_InsertOwnership(_ownership);
                
                //Gelen İş Id değerleriyle birlikte Muşteri Id değerini Ödeme Tablosuna yaz
                for (int j = 0; j < GridPayment.RowCount; j++)
                {
                  while (dr.Read())
                  {
                    Payment _Payment = new Payment()
                    {
                      Tarih = (DateTime)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Tarih"),
                      Saat = (DateTime)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Saat"),
                      Aciklama = GridPayment.GetRowCellValue(j, "Aciklama").ToString(),
                      Nakitsekli = GridPayment.GetRowCellValue(j, "Nakitsekli").ToString(),
                      Nakit = (decimal)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Nakit"),
                      Harc = (decimal)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Harc"),
                      //CustomerId = id.Customerid,
                      OwnershipId = (int)dr["OwnershipId"]
                    };
                    PaymentBusiness.insertPayment(_Payment);
                  }
                }
              }


  sql kodlarım;

  ALTER Proc [dbo].[sp_TempInsertOwnerShip]
   (
  	@CustomerId int NULL,
  	@Tarih datetime NULL,
  	@Saat datetime NULL,
  	@Il nvarchar(50) NULL,
  	@Ilce nvarchar(50) NULL,
  	@KoyMahalle nvarchar(50) NULL,
  	@Pafta nvarchar(50) NULL,
  	@Ada nvarchar(max) NULL,
  	@Parsel nvarchar(max) NULL,
  	@IslemTuru nvarchar(max) NULL,
  	@BirimFiyat money NULL,
  	@Aciklama nvarchar(max) NULL
   )
  
  AS
  
   Begin
     
  	 Insert Into TblMulkiyet
  			 (
  				 CustomerId,
  				 Tarih,
  				 Saat,
  				 Il,
  				 Ilce,
  				 KoyMahalle,
  				 Pafta,
  				 Ada,
  				 Parsel,
  				 IslemTuru,
  				 BirimFiyat,
  				 Aciklama
  			 )
  			 Output inserted.OwnershipId
  	     Values
  			 (
  				 @CustomerId,
  				 @Tarih,
  				 @Saat,
  				 @Il,
  				 @Ilce,
  				 @KoyMahalle,
  				 @Pafta,
  				 @Ada,
  				 @Parsel,
  				 @IslemTuru,
  				 @BirimFiyat,
  				 @Aciklama
  			 )
   End

  4 Şubat 2017 Cumartesi 18:12

Tüm Yanıtlar

 • > alt tablodaki verileri alma işlemini yapamadım

  Boş mu geliyor, hata mı veriyor?

  Alt tablo kod içinde hangisi?

  4 Şubat 2017 Cumartesi 18:39
 • Tahsilat tablosunu görmüyor alt tablo dediğim kısım;

          //Gelen İş Id değerleriyle birlikte Muşteri Id değerini Ödeme Tablosuna yaz
                for (int j = 0; j < GridPayment.RowCount; j++)
                {
                  while (dr.Read())
                  {
                    Payment _Payment = new Payment()
                    {
                      Tarih = (DateTime)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Tarih"),
                      Saat = (DateTime)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Saat"),
                      Aciklama = GridPayment.GetRowCellValue(j, "Aciklama").ToString(),
                      Nakitsekli = GridPayment.GetRowCellValue(j, "Nakitsekli").ToString(),
                      Nakit = (decimal)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Nakit"),
                      Harc = (decimal)GridPayment.GetRowCellValue(j, "Harc"),
                      //CustomerId = id.Customerid,
                      OwnershipId = (int)dr["OwnershipId"]
                    };
                    PaymentBusiness.insertPayment(_Payment);
                  }

  4 Şubat 2017 Cumartesi 18:52
 • Kusura bakmayın, "görmüyor" ile ne demek istediğinizi hala anlayamadım. Eklediğiniz resim de çok açıklayıcı değil.
  4 Şubat 2017 Cumartesi 19:00
 • Bağlantı yapma imkanınız var mi ?
  4 Şubat 2017 Cumartesi 19:04
 • Şu anda yok maalesef.
  4 Şubat 2017 Cumartesi 19:05
 • Tamam teşekkürler
  4 Şubat 2017 Cumartesi 19:08
 • Sorunun büyük bir kısmını hallettim fakat tek bir sorunum kaldı,

  Kırmızı ve yeşil kutucuklar ana başlıklar ve ok işareti ile gösterdiklerim ana başlıklara ait detay kısımlar (Tahsilat Tablosuna ait) şimdi yazdığım kod ile tek bir Ana başlığı bu forma aktardığım zaman verilerin tamamını sorunsuz yazıyor fakat birden fazla ana başlık aktardığım zaman detay kısımların sadece bir kaydını yazıyor diğer kayıtları almıyor kodlarım tamamı şöyle;

  COPRelationShip id = ((CheckedListBoxControl)chkListBox).SelectedItem as COPRelationShip;
  
        if (id != null)
        {
          int index = chkListBox.SelectedIndex;
          bool status = chkListBox.GetItemChecked(index);
          if (status)
          {
            try
            {
              for (int i = 0; i < GridOwnership.RowCount; i++)
              {
                Ownership _ownership = new Ownership()
                {
                  CustomerId = id.Customerid,
                  Il = "",
                  Ilce = "",
                  Tarih = (DateTime)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Tarih"),
                  Saat = (DateTime)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Saat"),
                  Koymahalle = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Koymahalle").ToString(),
                  Pafta = "",
                  Ada = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "AdaParsel").ToString(),
                  Parsel = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "AdaParsel").ToString(),
                  Islemturu = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "IsinNiteligi").ToString(),
                  Birimfiyat = (decimal)GridOwnership.GetRowCellValue(i, "BirimFiyat"),
                  Aciklama = GridOwnership.GetRowCellValue(i, "Aciklama").ToString()
                };
  
                //Verileri Mulkiyet Tablosuna Kaydet ve İş Id değerlerini al
                SqlDataReader dr = OwnershipBusiness.Sp_InsertOwnership(_ownership);
  
                //Gelen İş Id değerleriyle birlikte Muşteri Id değerini Ödeme Tablosuna yaz
                this.GridOwnership.SetRowCellValue(i, "Select", true);
                this.GridOwnership.ExpandMasterRow(i, 0);
                GridView ChildView = this.GridOwnership.GetDetailView(i, 0) as GridView;
                if (ChildView != null)
                {
                  while (dr.Read())
                  {
                    for (int j = 0; j < ChildView.RowCount; j++)
                    {
                      Payment _Payment = new Payment()
                      {
                        Tarih = (DateTime)ChildView.GetRowCellValue(j, "Tarih"),
                        Saat = (DateTime)ChildView.GetRowCellValue(j, "Saat"),
                        Aciklama = ChildView.GetRowCellValue(j, "Aciklama").ToString(),
                        Nakitsekli = ChildView.GetRowCellValue(j, "Nakitsekli").ToString(),
                        Nakit = (decimal)ChildView.GetRowCellValue(j, "Nakit"),
                        Harc = (decimal)ChildView.GetRowCellValue(j, "Harc"),
                        CustomerId = id.Customerid,
                        OwnershipId = (int)dr["OwnershipId"]
                      };
                      PaymentBusiness.insertPayment(_Payment);
                    }
                  }
                }
              }
            }
            catch (Exception)
            {
  
              throw;
            }
            finally
            {
              MessageBox.Show("İşlem Başarılı");
            }
          }
        }

  Yardım ve Önerileriniz için şimdiden teşekkürler;

  4 Şubat 2017 Cumartesi 21:15