none
click button updatepanel içindeki çalışmıyor RRS feed

 • Soru

 • Selam,

  Aşağıdaki kod bloğunda yer alan modal içindeki button1in click olayı çalışmıyor,

  Normalde bu updatepanel içindeyken çalışıyor ama ne hikmetse modal div leri içine aldığımda buton çalışmıyor, ayrıca herhangi bir label ın visible değerini değiştiremiyorum

  yardımlarınızı rica ederim

  ASPX

  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel3" runat="server">
  <ContentTemplate> 
  <div class="remodal" data-remodal-id="modalyy" aria-labelledby="modalTitle" aria-describedby="modalDesc">
  <button data-remodal-action="close" class="remodal-close pull-right" aria-label="Close"></button>
  <div>
  <h2 id="modalTitle">Yeni Kategori Ekle</h2>
  <p id="modalDesc">
  <asp:TextBox ID="cat_name" placeholder="Kategori Adı" runat="server"></asp:TextBox><br />
  <asp:FileUpload ID="dosyayukleyici" runat="server" /><br />
  <input type="email" ID="dosyabilgi" style="display:none;"  class="btn-warning" value="Lütfen dosya seçiniz"></input><br />
  <asp:Button ID="Button1" OnClick="Button1_Click" runat="server" Text="Kaydet" CssClass="btn btn-success" />                
  </p>
  </div>
  </div> 
  </ContentTemplate>
  <Triggers> 
  <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Button1" EventName="Click" /> 
  </Triggers> 
  </asp:UpdatePanel>

  CS

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
  
      Response.Redirect("sd");
  }


  21 Mart 2020 Cumartesi 14:55

Yanıtlar

 • Dış taraftaki UpdatePanel2 içine de ChildrenAsTriggers="true" ekler misiniz...

  Birinin cevabı size yardımcı oldu ise, lütfen "Yanıt Olarak Öner" veya "Yanıt Olarak İşaretle" olarak işaretlemeyi ve "Oy" vermeyi unutmayınız. Burada sağlanan tüm görüşler, kişiseldir ve Microsoft'un konumunu temsil etmemektedir. Tüm bilgiler hazır olarak temin edilmektedir ve herhangi bir garanti vermemektedir.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ayshen Ortaci 22 Mart 2020 Pazar 00:43
  21 Mart 2020 Cumartesi 15:23
  Moderatör
 • selam,  aşağıdaki görünümü kapalı ve mail olarak işaretlemişsin. alana veri girmediğinden hata veriyor. Console'dan kontrol edersen. 

  Default:1 An invalid form control with name='' is not focusable.  

  hatasını görürsün. bu alanı düzenlersen düzelir

  <input type="email" ID="dosyabilgi" style="display:none;"  class="btn-warning" value="Lütfen dosya seçiniz"></input><br />
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ayshen Ortaci 22 Mart 2020 Pazar 00:44
  21 Mart 2020 Cumartesi 15:24

Tüm Yanıtlar

 • Dış taraftaki UpdatePanel2 içine de ChildrenAsTriggers="true" ekler misiniz...

  Birinin cevabı size yardımcı oldu ise, lütfen "Yanıt Olarak Öner" veya "Yanıt Olarak İşaretle" olarak işaretlemeyi ve "Oy" vermeyi unutmayınız. Burada sağlanan tüm görüşler, kişiseldir ve Microsoft'un konumunu temsil etmemektedir. Tüm bilgiler hazır olarak temin edilmektedir ve herhangi bir garanti vermemektedir.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ayshen Ortaci 22 Mart 2020 Pazar 00:43
  21 Mart 2020 Cumartesi 15:23
  Moderatör
 • selam,  aşağıdaki görünümü kapalı ve mail olarak işaretlemişsin. alana veri girmediğinden hata veriyor. Console'dan kontrol edersen. 

  Default:1 An invalid form control with name='' is not focusable.  

  hatasını görürsün. bu alanı düzenlersen düzelir

  <input type="email" ID="dosyabilgi" style="display:none;"  class="btn-warning" value="Lütfen dosya seçiniz"></input><br />
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ayshen Ortaci 22 Mart 2020 Pazar 00:44
  21 Mart 2020 Cumartesi 15:24