none
Vb.net ile webbrowser'da dolaşma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba bir oyun sitesi için otomatik gezinme ayarlamak istiyorum oyunun temel mantığı tavuklarımız var tavuklar saatte belirli bir yumurta üretiyor bende bu yumurtaları depom dolmadan satmak istiyorum. 
  Kullandığım kodlar aşağıda başarılı bir şekilde giriş sağlıyorum sonra yumurtaları satmak için buton 3 basıyorum yumurtaları satmış olduğum sayfada dahi yönlendiriyor fakat yumurta sayım eksilmiyor. Satmış görünüyor fakat satmamış nerede hata yapıyor yada düzeltmem için ne yapamam gerekir
  Public Class Form1
  
  
  
    Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
  
  
    End Sub
  
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
  
      
     
    End Sub
  
    Private Sub Form1_Load_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      WebBrowser1.Navigate("http://cilgintavuklar.com/giris.php")
      WebBrowser1.ScriptErrorsSuppressed = True
      
    End Sub
  
    
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
      WebBrowser1.Document.All.Item("kullanici_adi").InnerText = "Kullanıcıadım"
      WebBrowser1.Document.All.Item("sifre").InnerText = "şifrem"
      WebBrowser1.Document.GetElementById("login").InvokeMember("click")
    End Sub
  
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
      WebBrowser1.Navigate("http://cilgintavuklar.com/pazar.php")
      For x = 1 To WebBrowser1.Document.All.Item
  
        If WebBrowser1.Document.All.Item(x - 1).getattribute("value") = "16" Then
  
          WebBrowser1.Document.All.Item(x - 1).invokemember("click")
  
        End If
  
      Next
  
    End Sub
  End Class
  

  22 Ağustos 2016 Pazartesi 11:55