none
ListBox çoklu seçim RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, elimde bir listbox var ve içi veritabanından gelen verilerle doldurulmuş durumda.

  Listbox'ın çoklu seçim özelliği de açık. Seçimimi yapıyorum, breakpoint ile kodu takip ettiğimde GetSelectedİndices() metodunun 0 döndürdüğünü görüyorum. Başka bir yerde aynı metodu denediğimdeyse seçilenleri döndürüyor. Böyle bir şeyle karşılaşan veya çözümü hakkında fikri olan var mı?

  C# kodu

  if (Request["id"] == null)
          {
              if (resimFilm.FileName != "")
              {

                  try
                  {
                      urunkaydet();
                      db.AddToUrun(urunKaydet);
                      db.SaveChanges();

                      Film filmKaydet = new Film();
                      filmKaydet.FilmUrunID = urunKaydet.UrunID;
                      filmKaydet.FilmAd = txtUrunAd.Text.Trim();
                      filmKaydet.FilmFiyat = urunKaydet.UrunFiyat;
                      filmKaydet.FilmYapimYili = int.Parse(txtYapimYili.Text.Trim());
                      filmKaydet.FilmYonetmen = ddYonetmen.SelectedItem.Text.Trim();
                      filmKaydet.FilmOzet = txtFilmOzet.Text;
                      filmKaydet.FilmDakika = int.Parse(txtFilmSuresi.Text.Trim());
                      filmKaydet.FilmTur = ddFilmTur.SelectedItem.Text;

                      resim = resimFilm.FileName.Split('.');
                      filmKaydet.FilmResimAdres = "admin/Resimler/FilmPoster/" + txtUrunAd.Text + "_" + urunKaydet.UrunID + "." + resim[resim.Length - 1];
                      resimFilm.SaveAs(Server.MapPath("Resimler/FilmPoster/" + txtUrunAd.Text + "_" + urunKaydet.UrunID + "." + resim[resim.Length - 1]));


                      db.AddToFilm(filmKaydet);

                      int[] index = lbOyuncu.GetSelectedIndices();

                      foreach (int i in index)
                      {
                          FilmOyuncu filmOyuncuKaydet = new FilmOyuncu();
                          int oyuncuID = int.Parse(lbOyuncu.Items[i].Value);
                          filmOyuncuKaydet.FOOyuncuID = oyuncuID;
                          filmOyuncuKaydet.FOFilmID = filmKaydet.FilmID;
                          db.AddToFilmOyuncu(filmOyuncuKaydet);
                          db.SaveChanges();
                      }
                      db.SaveChanges();

                      FilmTurler filmTurKaydet = new FilmTurler();
                      filmTurKaydet.FilmID = filmKaydet.FilmID;
                      filmTurKaydet.FilmTurID = int.Parse(ddFilmTur.SelectedValue);
                      db.AddToFilmTurler(filmTurKaydet);
                      db.SaveChanges();

                      lblKayit.Text = "Kaydınız başarıyla gerçekleşmiştir.";
                      lblKayit.Visible = true;
                      urunPanel.Visible = true;
                      filmPanel.Visible = false;
                      sifirla();
                  }
                  catch (Exception)
                  {

                      throw;
                  }

              }
              else if (resimFilm.FileName == "")
              {
                  Response.Write("<script>alert('Resim yüklemelisiniz!');</script>");
              }
          }

  ASP Tarafı

  <asp:Panel ID="filmPanel" runat="server">
              <table>
                  <tr>
                      <td>
                          Yapım Yılı*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:TextBox ID="txtYapimYili" runat="server" MaxLength="4" ></asp:TextBox>
                          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator6" runat="server"
                          ControlToValidate="txtYapimYili"
                          ErrorMessage="Lütfen sadece sayı girin."
                          ValidationExpression="^\d+$"  ForeColor = "Red">
                          </asp:RegularExpressionValidator>
                          
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator10" runat="server"
                          ControlToValidate = "txtYapimYili"
                          ErrorMessage="Yapım yılı alanı boş geçilemez." ForeColor="Red" ></asp:RequiredFieldValidator>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Yönetmen*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:DropDownList ID="ddYonetmen" runat="server">
                          </asp:DropDownList>
                          <input id="btnYonetmenEkle" type="button" value="Yönetmen Ekle" onclick="openWindow('-1', 500, 300, 'YonetmenEkle.aspx', true, '&mode=New');"
                           />
                          
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <i>Yönetmen listede yoksa eklemek için butona tıklayın.</i>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Oyuncu(lar)*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:ListBox ID="lbOyuncu" runat="server" Height="201px" Width="160px"
                              SelectionMode="Multiple"
                              ></asp:ListBox>
                          
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <input id="btnOyuncuEkle" type="button" value="Oyuncu Ekle" onclick="openWindow('-1', 500, 300, 'OyuncuEkle.aspx', true, '&mode=New');"
                           />
                          
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <i>Oyuncu listede yoksa eklemek için butona tıklayın.</i>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>CTRL tuşuna basılı tutarak birden fazla oyuncu seçebilirsiniz.</td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Film Türü*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:DropDownList ID="ddFilmTur" runat="server">
                          </asp:DropDownList>
                          <input id="btnFilmTurEkle" type="button" value="Film Tür Ekle" onclick="openWindow('-1', 500, 300, 'FilmTurEkle.aspx', true, '&mode=New');"
                           />
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <i>Film türü listede yoksa eklemek için butona tıklayın.</i>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Film Posteri*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:FileUpload ID="resimFilm" runat="server" />
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Film Süresi*
                      </td>
                      <td>
                          <asp:TextBox ID="txtFilmSuresi" runat="server" MaxLength="3" ></asp:TextBox> Dakika
                          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator7" runat="server"
                          ControlToValidate="txtFilmSuresi"
                          ErrorMessage="Lütfen sadece sayı girin."
                          ValidationExpression="^\d+$"  ForeColor = "Red">
                          </asp:RegularExpressionValidator>
                          
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator11" runat="server"
                          ControlToValidate = "txtFilmSuresi"
                          ErrorMessage="Film süresi alanı boş geçilemez." ForeColor="Red"
                          ></asp:RequiredFieldValidator>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td>
                          Film Özet
                      </td>
                      <td>
                          <asp:TextBox ID="txtFilmOzet" runat="server" TextMode="MultiLine"
                              Height="117px" Width="231px"></asp:TextBox>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <i>Yıldızlı alanlar mutlaka doldurulmalıdır.</i>
                      </td>
                  </tr>
                  <tr>
                      <td></td>
                      <td>
                          <asp:Button ID="btnFilmKaydet" runat="server" Text="Kaydet"
                              style="margin-left: 147px" onclick="btnFilmKaydet_Click" />
                      </td>
                  </tr>
              </table>
          </asp:Panel>

  13 Ocak 2013 Pazar 17:13

Yanıtlar

 • listbox'a veriyi bağladığınız metodu da yazar mısınız?

  Listbox'a veriyi, sayfa her yüklendiğinde bağlıyorsanız, seçilen değerleri alamazsınız.


  13 Ocak 2013 Pazar 18:00

Tüm Yanıtlar