none
just in time hatası RRS feed

 • Soru

 • win xp 32 bit, win7 32 bit win 7 64 bit de sorunsuz çalışan program, kendi yeni topladığım sistemde problem yaratıyor. ve bahsi geçen işletim sistemlerinin hiçbirinde çalışmıyor. daha doğrusu program çalışıyor ama rapor alma kısmına gelince 25-30 sayfa wordwiewer sayfası bir kaç sayfasında şu hatayı veriyor. internette dolanan hemen hemen bütün çözüm önerilerini denedim ama bir sonuca varamadım.

  sistem;

  amd fx4100 işlemci

  gigabyte 990xa-ud3 anakart

  ekran kartı his hd 5700

  hata kodu şu şekilde;


  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): COM object with CLSID {000209FF-0000-0000-C000-000000000046} is either not valid or not registered.
     at TGUB.GUBUtils.rptTotal(Boolean r1, Boolean r2, Boolean r3, Boolean r4, Boolean r5, Boolean r6, Boolean r7, Boolean r8, Boolean r9, Boolean r10, Boolean r11)
     at TGUB.frmMain.MenuItem17_Click(Object sender, EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.MenuItem.OnClick(EventArgs e)
     at System.Windows.Forms.MenuItemData.Execute()
     at System.Windows.Forms.Command.Invoke()
     at System.Windows.Forms.Control.WmCommand(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  TGUB
      Assembly Version: 1.0.3821.18669
      Win32 Version: 1.0.3821.18669
      CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TGUB%20TS825%20-%20v4.0/TGUB.exe
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
  ----------------------------------------
  Microsoft.VisualBasic
      Assembly Version: 7.0.5000.0
      Win32 Version: 7.10.6001.4
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/microsoft.visualbasic/7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/microsoft.visualbasic.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
  ----------------------------------------
  System
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.data/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.data.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
      Assembly Version: 1.0.5000.0
      Win32 Version: 1.1.4322.2032
      CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
  ----------------------------------------
  myListViewDemo
      Assembly Version: 1.0.2358.20056
      Win32 Version: 1.0.2358.20056
      CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TGUB%20TS825%20-%20v4.0/myListViewDemo.DLL
  ----------------------------------------
  Aspose.Words
      Assembly Version: 3.5.0.0
      Win32 Version: 3.5.0.0
      CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TGUB%20TS825%20-%20v4.0/Aspose.Words.DLL
  ----------------------------------------
  Interop.Word
      Assembly Version: 8.3.0.0
      Win32 Version: 8.3.0.0
      CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/TGUB%20TS825%20-%20v4.0/Interop.Word.DLL
  ----------------------------------------

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
  application or machine (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the machine
  rather than being handled by this dialog.

  15 Temmuz 2012 Pazar 22:22

Yanıtlar