none
WEB APİ RRS feed

 • Soru

 • Merhaba oluşturmuş olduğum web api de siparişler tablosunu json olarak alabiliyorum ancak istediğim Musteriler tablosundaki Musterinin Adsoyad kolonunu da getsiparis dediğimde ilgili json çıktısında görünmesi.Örnek json çıktısı

  {"Result":true,"Data":[{"SiparisID":1,"MusteriID":1,"Musteriler":null,"Miktar":5,"Urun":"Yoğurt","EklenmeTarihi":"2016-09-01T11:49:00","Tutar":12.50,"Alinan":0.00,"Kalan":0.00,"TeslimDurum":false},{"SiparisID":2,"MusteriID":2,"Musteriler":null,"Miktar":5,"Urun":"Yoğurt","EklenmeTarihi":"2016-09-01T11:49:00","Tutar":14.50,"Alinan":0.00,"Kalan":0.00,"TeslimDurum":false}],"Message":"Success"}


  Web api kodum

   [RoutePrefix("api/mobil")]
    public class HomeController : ApiController
    {
      UnitOfWork work = new UnitOfWork();
      [Route("getall")]
      public MobileResult GetSiparisler()
      {
        MobileResult result = new MobileResult();
        
        result.Result = true;
        try
        {
          var siparisler = work.SiparisRepository.Get();
         
          result.Data = siparisler;
          result.Message = "Success";
        }
        catch (Exception ex)
        {
          result.Result = false;
          result.Message = ex.Message;
        }
        return result;
      }
  }

  UnitWork

   public class UnitOfWork : IDisposable
    {
      private static readonly Context context = new Context();
  
      
      private GenericRepository<MusterilerModel> _musteriRepository;
      private GenericRepository<SiparisModel> _siparisRepository;
      public GenericRepository<MusterilerModel> MusteriRepository
      {
        get
        {
          if (this._musteriRepository == null)
          {
            this._musteriRepository = new GenericRepository<MusterilerModel>(context);
          }
          return _musteriRepository;
        }
      }
     
      public GenericRepository<SiparisModel> SiparisRepository
      {
        get
        {
          if (this._siparisRepository == null)
          {
            this._siparisRepository = new GenericRepository<SiparisModel>(context);
          }
          return _siparisRepository;
        }
      }
     
  
      private bool disposed = false;
  
      protected virtual void Dispose(bool disposing)
      {
        if (!this.disposed)
        {
          if (disposing)
          {
            context.Dispose();
          }
        }
        this.disposed = true;
      }
  
      public void Dispose()
      {
        Dispose(true);
        GC.SuppressFinalize(this);
      }
  
      public void Save()
      {
        context.SaveChanges();
      }
  
      public void UndoAll()
      {
        context.ChangeTracker.DetectChanges();
  
        var entries = context.ChangeTracker.Entries().Where(e => e.State != EntityState.Unchanged).ToList();
  
        foreach (var dbEntityEntry in entries)
        {
          var entity = dbEntityEntry.Entity;
  
          if (entity == null) continue;
  
          if (dbEntityEntry.State == EntityState.Added)
          {
            var set = context.Set(entity.GetType());
            set.Remove(entity);
          }
          else if (dbEntityEntry.State == EntityState.Modified)
          {
            dbEntityEntry.Reload();
          }
          else if (dbEntityEntry.State == EntityState.Deleted)
            dbEntityEntry.State = EntityState.Modified;
        }
      }
    }


  SiparişModelim

   [Table("Siparisler")]
    public class SiparisModel
    {
      [Key]
  
      public int SiparisID { get; set; }
      
      public int MusteriID { get; set; }
      [ForeignKey("MusteriID")]
      public virtual MusterilerModel Musteriler { get; set; }
      public int Miktar { get; set; }
      public string Urun { get; set; }
      public DateTime EklenmeTarihi { get; set; } = DateTime.Now;
      public decimal Tutar { get; set; }
      public decimal Alinan { get; set; }
      public decimal Kalan { get; set; }
      public bool TeslimDurum { get; set; } = false;
    }


  MüşterilerModelim

   [Table("Musteriler")]
    public class MusterilerModel
    {
      [Key]
      public int MusteriID { get; set; }
      public string AdSoyad { get; set; }
      public string Telefon { get; set; }
      public string Semt { get; set; }
      public string XKoordinat { get; set; }
      public string YKoordinat { get; set; }
      public DateTime KayitTarihi { get; set; } = DateTime.Now;
      public bool isDeleted { get; set; } = false;
  
      public virtual ICollection<SiparisModel> Siparis { get; set; }
    }

  MobilResult modelim

   public class MobileResult
    {
      public bool Result { get; set; }
      public object Data { get; set; }
      public string Message { get; set; }
    }

  istediğim sonuç şu şekilde olmalı

  {"Result":true,"Data":[{"SiparisID":1,"MusteriID":1,"MusteriAdSoyad":resulgenc,"Miktar":5,"Urun":"Yoğurt","EklenmeTarihi":"2016-09-01T11:49:00","Tutar":12.50,"Alinan":0.00,"Kalan":0.00,"TeslimDurum":false},{"SiparisID":2,"MusteriID":2,"Musteriler":null,"Miktar":5,"Urun":"Yoğurt","EklenmeTarihi":"2016-09-01T11:49:00","Tutar":14.50,"Alinan":0.00,"Kalan":0.00,"TeslimDurum":false}],"Message":"Success"}

  1 Eylül 2016 Perşembe 13:45

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar