none
Buton ile database üzerinde tablo oluşturma RRS feed

 • Soru

 • İyi çalışmalar aşağıdaki kod ile veri tabanında tablo oluşturuyorum ama tablo ismi için  TextBox a yazdığım isim örneğin "erkan" olsun veri tabanı üzerinde oluşturduğu isim 'System.Windows.Forms.TextBox, Text: erkan' bu şekilde çıkıyor bunu nasıl düzeltebilirim.

  private void TabloOlustur()
      {
        string baglantiCumlesi = @"Data Source=ERKANKESEMEN\VERITABANI;Initial Catalog=Firmalar;Integrated Security=True";
        
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglantiCumlesi))
        {
          try
          {
  
            baglanti.Open();
            using (SqlCommand command = new SqlCommand("CREATE TABLE [dbo].['" + textBoxAD + "'](Ad char(50),Soyad char(50),Adres char(50));", baglanti))
              // Sorguyu çalıştır
              command.ExecuteNonQuery();
  
            MessageBox.Show("Tablo oluşturuldu");
          }
          catch (Exception ex)
          {
            MessageBox.Show(ex.Message);
          }
        }
             
      }

  5 Ocak 2018 Cuma 06:46

Yanıtlar

 • textBoxAD yerine 
  textBoxAD.Text yaz

  .Net Developer

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan KESEMEN 5 Ocak 2018 Cuma 07:38
  5 Ocak 2018 Cuma 07:23
 • Şu şekilde çözdüm sorunu;

   private void baglan()
      {
        baglanti = new SqlConnection(@"Data Source=ERKANKESEMEN\VERITABANI;Initial Catalog=Firmalar;Integrated Security=True");
        baglanti.Open();
        DataTable dt = baglanti.GetSchema("Tables");
  
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
        {
          comboBoxFİRMA.Items.Add(dt.Rows[i]["TABLE_NAME"]);
        }
  
        baglanti.Close();
      }
      private void TabloOlustur()
      {
        string baglantiCumlesi = @"Data Source=ERKANKESEMEN\VERITABANI;Initial Catalog=Firmalar;Integrated Security=True";
        // using ifadesi baglanti nesnesinin işi bittiğinde yok edilmesini, kullanılan kaynakların boşaltılmasını sağlayacak
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglantiCumlesi))
        {
          try
          {
  
            baglanti.Open();
            using (SqlCommand command = new SqlCommand("CREATE TABLE [dbo].[" + FirmaAdı.Text + "](No int	IDENTITY(1,1) NOT NULL,	AdSoyad nvarchar(MAX),TcNo nvarchar(MAX),Görevi nvarchar(MAX),AktifPasif nvarchar(MAX), Telefon nvarchar(MAX), SGK nvarchar(MAX), Talimatlar nvarchar(MAX), Eğitim nvarchar(MAX), Muayene nvarchar(MAX), SağlıkTaraması nvarchar(MAX), KKD nvarchar(MAX), MeslekiYeterlilik nvarchar(MAX), Bilgi nvarchar(MAX), KanGrubu nvarchar(MAX), İşeGirişTarihi nvarchar(MAX), İştenÇıkışTarihi nvarchar(MAX), SistemeKayıtTarihi nvarchar(MAX), AyakkabıNumarası nvarchar(MAX), Beden nvarchar(MAX), Firma nvarchar(MAX) PRIMARY KEY(No));", baglanti))
              // Sorguyu çalıştır
              command.ExecuteNonQuery();
  
            MessageBox.Show("Tablo oluşturuldu");
          }
          catch (Exception ex)
          {
            MessageBox.Show(ex.Message);
          }
        }
             
      }
  
  
  
   private void simpleButton3_Click_1(object sender, EventArgs e)
      {
        TabloOlustur();
        baglan();
       
      }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan KESEMEN 5 Ocak 2018 Cuma 11:10
  5 Ocak 2018 Cuma 11:10

Tüm Yanıtlar

 • textBoxAD yerine 
  textBoxAD.Text yaz

  .Net Developer

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan KESEMEN 5 Ocak 2018 Cuma 07:38
  5 Ocak 2018 Cuma 07:23
 • textBoxAD yerine 
  textBoxAD.Text yaz

  .Net Developer

  ilginiz için çok teşekkür ederim. sorun çözüldü. bir şey daha sormak istiyorum. ben tabloları comboboxtan listeliyorum. şimdi bu kodlarla yeni tablo oluşturunca programı kapatıp açmadan yeni eklediğim tablo comboboxta görünmüyor. tabloyu ekler eklemez comboboxta görünmesini nasıl sağlarrım
  5 Ocak 2018 Cuma 07:38
 • OK o zaman metin kutusuna şunu yazarak bir tablo oluşturmayı dene :

  XXX']; ALTER DATABASE DB_NAME() SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE --

  http://www.cihanyakar.com/sss002veritabanisorgularindaparametrekullanimi


  5 Ocak 2018 Cuma 08:20
 • kodu tam olarak nereye yazamam gerektiğini anlamadım :)
  5 Ocak 2018 Cuma 08:53
 • Comboboxa firmaları aşağıdaki kod ile getiriyorum söylediğinizi düşündüm aslında tablo ekleme işleminden sonra bu kodu eklediğimde hata veriyor.

   private void listele()
      {
        string tablo = comboBoxFİRMA.Text;
        string sorgu = "SELECT *FROM " + tablo;
        da = new SqlDataAdapter(sorgu, baglanti);
        ds = new DataSet();
        baglanti.Open();
        da.Fill(ds, tablo);
        dataGridView1.DataSource = ds.Tables[tablo];
        baglanti.Close();
      }

  5 Ocak 2018 Cuma 09:34
 • kodu tam olarak nereye yazamam gerektiğini anlamadım :)
  Kod değil o... oluşturmak istediğim tablonun adı :) Bunu textBoxAD a yazacaksın ekranda.
  5 Ocak 2018 Cuma 11:05
 • Şu şekilde çözdüm sorunu;

   private void baglan()
      {
        baglanti = new SqlConnection(@"Data Source=ERKANKESEMEN\VERITABANI;Initial Catalog=Firmalar;Integrated Security=True");
        baglanti.Open();
        DataTable dt = baglanti.GetSchema("Tables");
  
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
        {
          comboBoxFİRMA.Items.Add(dt.Rows[i]["TABLE_NAME"]);
        }
  
        baglanti.Close();
      }
      private void TabloOlustur()
      {
        string baglantiCumlesi = @"Data Source=ERKANKESEMEN\VERITABANI;Initial Catalog=Firmalar;Integrated Security=True";
        // using ifadesi baglanti nesnesinin işi bittiğinde yok edilmesini, kullanılan kaynakların boşaltılmasını sağlayacak
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglantiCumlesi))
        {
          try
          {
  
            baglanti.Open();
            using (SqlCommand command = new SqlCommand("CREATE TABLE [dbo].[" + FirmaAdı.Text + "](No int	IDENTITY(1,1) NOT NULL,	AdSoyad nvarchar(MAX),TcNo nvarchar(MAX),Görevi nvarchar(MAX),AktifPasif nvarchar(MAX), Telefon nvarchar(MAX), SGK nvarchar(MAX), Talimatlar nvarchar(MAX), Eğitim nvarchar(MAX), Muayene nvarchar(MAX), SağlıkTaraması nvarchar(MAX), KKD nvarchar(MAX), MeslekiYeterlilik nvarchar(MAX), Bilgi nvarchar(MAX), KanGrubu nvarchar(MAX), İşeGirişTarihi nvarchar(MAX), İştenÇıkışTarihi nvarchar(MAX), SistemeKayıtTarihi nvarchar(MAX), AyakkabıNumarası nvarchar(MAX), Beden nvarchar(MAX), Firma nvarchar(MAX) PRIMARY KEY(No));", baglanti))
              // Sorguyu çalıştır
              command.ExecuteNonQuery();
  
            MessageBox.Show("Tablo oluşturuldu");
          }
          catch (Exception ex)
          {
            MessageBox.Show(ex.Message);
          }
        }
             
      }
  
  
  
   private void simpleButton3_Click_1(object sender, EventArgs e)
      {
        TabloOlustur();
        baglan();
       
      }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan KESEMEN 5 Ocak 2018 Cuma 11:10
  5 Ocak 2018 Cuma 11:10
 • Bir soru daha sormak isterim. peki aynı şekilde tabloyu nasıl silebiliriz

  5 Ocak 2018 Cuma 11:37