none
Veri tabanı bağlantılı MVC dil için yapı(Resource mantığını veritabanına oluşturmak istiyorum) örnek lütfen RRS feed

 • Soru

 • KEY         TR          EN        FR         RU     AR  .... 

  xYES            EVET             YES         .....

  xNO         Hayır        NO         ......

  bu yapıyı oluşturmak için nasıl bir çözüm uygulamalıyım ??? bir örnek lütfen..... 

  19 Ocak 2019 Cumartesi 07:59

Tüm Yanıtlar • public class Answer
  {
    public int Id { get; set; }
    public int QuestionId { get; set; }
  
    public virtual Question Question { get; set; }
  
    public virtual ICollection AnswerTranslates { get; set; }
  }
  
  public class AnswerTranslate
  {
    public int Id { get; set; }
    public int LanguageId { get; set; }
    public int QuestionId { get; set; }

  [Required] public string Text { get; set; } [ForeignKey("LanguageId")] public virtual Language Language { get; set; } [ForeignKey("AnswerId")] public virtual Answer Answer { get; set; } }
  gibi...


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com


  19 Ocak 2019 Cumartesi 18:55
  Moderatör