none
c# sql count değeri gösterme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Sql de count komutu yazdıgım değeri lablede göstermek istedim lakin değer göstermiyor.

   SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=NEVZAT-PC;Initial Catalog=DENEME;User ID=sa; Password=sapass");
              SqlCommand komut = new SqlCommand();
              baglanti.Open();
              komut.Connection = baglanti;
              komut.CommandText = "SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) as sayi FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar ='nevzat'  and durum='ACIK'";
              komut.ExecuteNonQuery();
              SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
              if (dr.Read())
              {
                   label10.Text= dr["sayi"].ToString();
              }
              else
              {
                  label10.Text = "veri cekilemedi";
              }
            
              baglanti.Close();

  18 Eylül 2018 Salı 09:20

Yanıtlar

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=NEVZAT-PC;Initial Catalog=DENEME;User ID=sa; Password=sapass"))
    {
      using (SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar = @kullanici AND durum='ACIK'", baglanti))
      {
         baglanti.Open();
         komut.Parameters.AddWithValue("@kullanici", label8.Text);
         object sonuc = komut.ExecuteScalar();
         label10.Text = sonuc != null ? sonuc.ToString() : "0";
      }
    }
  }

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Düzenleyen MuratAKSARAY 18 Eylül 2018 Salı 13:19
  • Yanıt Olarak İşaretleyen nevzat123 19 Eylül 2018 Çarşamba 05:58
  18 Eylül 2018 Salı 10:02

Tüm Yanıtlar

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=NEVZAT-PC;Initial Catalog=DENEME;User ID=sa; Password=sapass"))
    {
      using (SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar = @kullanici AND durum='ACIK'", baglanti))
      {
         baglanti.Open();
         komut.Parameters.AddWithValue("@kullanici", label8.Text);
         object sonuc = komut.ExecuteScalar();
         label10.Text = sonuc != null ? sonuc.ToString() : "0";
      }
    }
  }

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Düzenleyen MuratAKSARAY 18 Eylül 2018 Salı 13:19
  • Yanıt Olarak İşaretleyen nevzat123 19 Eylül 2018 Çarşamba 05:58
  18 Eylül 2018 Salı 10:02
 • Merhaba,

  Yukarıdaki hatayı alıyorum.

  18 Eylül 2018 Salı 10:33
 • Kodları düzenledim. Kullanabilirsiniz.

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  18 Eylül 2018 Salı 11:01
 • Çok teşekkür ederim bir sorum olacak sorgudaki mesala kullanıcıyı git label1 de yazanı al dediğimizde nasıl yapabiliriz.Çünkü ben onu sorguya yazdım lakin formdaki label3 deki değeri al dediğimde nasıl olur?Yani aşağıdaki gibi revize ettim çalışmadı.

   using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=NEVZAT-PC;Initial Catalog=DENEME;User ID=sa; Password=sapass"))
              {
                  using (SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar ='"+label8.Text+"'  AND durum='ACIK'", baglanti))
                  {
                      
                      baglanti.Open();
                    
                      object sonuc = komut.ExecuteScalar();
                      label10.Text = sonuc != null ? sonuc.ToString() : "0";
                  
                  }
              }

  • Düzenleyen nevzat123 18 Eylül 2018 Salı 11:57
  18 Eylül 2018 Salı 11:55
 • Kodları düzenledim. Kullanabilirsiniz...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  18 Eylül 2018 Salı 13:20
 • Teşekkür ederim
  19 Eylül 2018 Çarşamba 06:00
 • using (SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar = @kullanici  AND durum='ACIK'", baglanti))
  
  komut.Parameters.AddWithValue("kullanici", label3.Text);
  Şekline parametre eklemeniz gerekmekte.
  11 Kasım 2019 Pazartesi 14:38
 • using (SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT COUNT(isemridetay.kullanicilar) FROM isemri INNER JOIN isemridetay ON isemri.isemrino = isemridetay.isemrino WHERE isemridetay.kullanicilar = @kullanici  AND durum='ACIK'", baglanti))
  
  komut.Parameters.AddWithValue("kullanici", label3.Text);
  Şekline parametre eklemeniz gerekmekte.
  Bu cevap verileli zaten 1 yıldan fazla olmuş. Tavsiyem AddWithValue kullanmayınız, Add kullanınız.


  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  11 Kasım 2019 Pazartesi 22:32
  Yanıtlayıcı