none
url routing aynı sayfaya yönlendirme yapıyor RRS feed

 • Genel Tartışma

 • masterpage içinde aşağıdaki kodlarla access veritabanından bilgileri alıyorum

  <asp:Repeater ID="RptUstUrun" runat="server">
        <ItemTemplate>
          <li><a href="?Id=<%#Eval("UrlGrupAdi") %>"><img alt="<%#Eval("Grup_Adi") %>" src="images/<%#Eval("UFY")%>" /><br /><%#Eval("Grup_Adi") %></a></li>
        </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>

  urungrubu.aspx sayfasında aşağıdaki kodlarla masterpageden seçilen ürün grubuna bağlı ürünleri alıyorum

  <asp:DataList ID="DtlUrun" runat="server" CssClass="dtleleman" 
      HorizontalAlign="Left" RepeatColumns="5" Width="970px" 
      ViewStateMode="Enabled">
    <ItemTemplate>
    <div id="dtlurun"><a href="<%#Eval("UrlGrupAdi")%>/<%#Eval("UrlUrunAdi")%>" style="text-decoration: none; color: #333"><img alt="<%#Eval("Grubu")%>" src="images/<%#Eval("FKY1")%>" /><br /><h4><%#Eval("Adi")%></h4></a>
    </div>
    </ItemTemplate>
    </asp:DataList>

  global.asax dosyasında aşağıdaki kodlarla urlrouting işlemini yapıyorum

  RouteTable.Routes.Add("UrunGrubu", new Route("{UrlGrupAdi}", new PageRouteHandler("~/UrunGrubu.aspx")));
  RouteTable.Routes.Add("Urun", new Route("UrunGrubu/{UrlUrunAdi}", new PageRouteHandler("~/Urun.aspx")));

  buraya kadar bi sıkıntı yok

  ama urun sayfasından bilgileri almak istediğimde sürekli hata alıyorum. sürekli urungrubu.aspx dosyasına gittiği için benim oluşturduğum urun.aspx dosyası kullanılmıyor.

  UrunGrubu/{UrlUrunAdi} aradaki / işaretinden dolayı ve sürekli urungrubu.aspx sayfasına yönlendirdiği için bu kezde veritabanına erişim hatası da alıyorum

  urlrouting kullanırken bir sayfaya bağlı iç sayfalarda(Örneğin benim yaptığım gibi default.aspx sayfasında slider var masterpage sayfamda access veritabanından urungruplarını alıyorum, bu gruplara tıklandığında urungrubu.aspx sayfamda seçilen gruba ait ürünleri görebiliyorum, urungrubu.aspx sayfasında gelen ürünlerden birini seçtiğimde urun.aspx sayfamda o ürüne ait bilgiler geliyor) kullanılmasında neye dikkat etmem lazım?

  internette sayfaları incelediğim zaman böyle bi kullanım vardır diye düşünüyorum ama ne kadar araştırsamda yolunu bulamadım


             

  <ItemTemplate>


                 

  <li><ahref="?Id=<%#Eval("UrlGrupAdi") %>"><imgalt="<%#Eval("Grup_Adi") %>"src="images/<%#Eval("UFY")%>"/><br/><%#Eval("Grup_Adi") %></a></li>


             

  </ItemTemplate>


             

  </asp:Repeater>

  global.asax dosyasında

  15 Mart 2013 Cuma 18:24

Tüm Yanıtlar

 • global.asax
  RouteTable.Routes.MapPageRoute("deneme", "UrunGrubu{UrlUrunAdi}", "~/Urun.aspx");

  .aspx
  <a href="/"UrunGrubu/<%#Eval("UrlUrunAdi") %>"> tikla</a>

  .cs
  RouteData.Values["UrlUrunAdi"]  15 Mart 2013 Cuma 19:09
 • Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

  sizin yazdığınız gibi

  global.asax dosyasına
  RouteTable.Routes.MapPageRoute("deneme", "UrunGrubu{UrlUrunAdi}", "~/Urun.aspx");

  urungrubu.aspx sayfasına

  <a href="/"UrunGrubu/<%#Eval("UrlUrunAdi") %>">

  yazdığım zaman gruba ait ürünlerde zaten sıkıntı yoktu yine yok karşıma geliyor fakat gruptaki ürünlerden birine tıkladığım zaman  HTTP Error 404 - Not Found. hatası alıyorum

  urungrubu.aspx sayfasını

  <a href="UrunGrubu/<%#Eval("UrlUrunAdi") %>">  şeklinde değiştirdiğim zaman adres çubuğunda UrunGrubu/Urun1 şeklinde görebiliyorum ama haliyle The resource cannot be found. hatası alıyorum

  urungrubu.aspx sayfası yukarıdaki gibiyken global.asax dosyamı

  RouteTable.Routes.MapPageRoute("deneme", "UrunGrubu/{UrlUrunAdi}", "~/Urun.aspx");

  şeklinde değiştirdiğimde bu kezde veritabanı acceess olduğu için 

  'C:\Users\mg\Desktop\ay\UrunGrubu\App_Data\vt.accdb', geçerli bir yol
  değil. Yolun doğru yazıldığından ve dosyanın bulunduğu sunucuya bağlı
  olduğunuzdan emin olun.

  hatası alıyorum. Veritabanının yolunu Urun.aspx dosyasında değiştiriyorum fakat fayda etmiyor çünkü urun.aspx sayfasına gitmesi gerekirken sürekli urungrubu.aspx sayfasına gidiyor

  16 Mart 2013 Cumartesi 09:48