none
sql veri yolu gösterme RRS feed

  • Soru

  • Dim baglanti As New SqlConnection("Data Source=ORHANY;Initial Catalog=datam;Integrated Security=True")

    yukarıdaki kod benim baglantı yolum ,şimdi veri tabanını vb icindeki projemdeki debug klasörüne aktardım. 

    baglatıma nasıl bir yol atamalıyım. (setup yapıldıktan sonra bu program başka bilgisayarlarda kullanıcak)

    20 Nisan 2015 Pazartesi 11:37