none
Procedure içinde text değişkenin içindeki sql komutuna parametre gönderme RRS feed

 • Soru

 • CREATE PROC W_p_CariHareketIsle 
   @BlKodu int,
   @BlCariKodu int, 
   @EvrakNo nvarchar(100),
   @Tarihi datetime,
   @Vadesi datetime
   AS
   Declare @Sorgu nvarchar(max),@connection nvarchar(max)=(select D.SirketKodu from DovizCekilecekSirket D)
   IF(@BlKodu=-1)
  	BEGIN 
  		set @Sorgu =N'
  					 USE '+@connection+'
  					 SET NOCOUNT ON;
  					 Declare @deger int = (CONVERT(int,(select top(1) BLKODU from CARIHR ORDER BY BLKODU DESC)) + 1);
  					 INSERT INTO CARIHR(
  					 BLKODU,
  					 BLCRKODU,
  					 EVRAK_NO,
  					 TARIHI,
  					 VADESI) 
  					 VALUES(
  					 @deger,
  					 '''+ CONVERT(NVARCHAR(5),cast(@BlCariKodu as int)) +''',
  					 '''+@EvrakNo+''',
  					 '''+@Tarihi+''',
  					 '''+@Vadesi+''')'
  	END

  Convert kısmında şu hatayı 

  Msg 241, Level 16, State 1, Procedure W_p_CariHareketIsle, Line 29
  Conversion failed when converting date and/or time from character string.

  veriyor. int'e çevirince de benzer bi hata veriyor

  Msg 245, Level 16, State 1, Procedure W_p_CariHareketIsle, Line 29
  Conversion failed when converting the nvarchar value '...

  şeklinde. Cevaplarınız için Şimdiden Teşekkürler

  5 Şubat 2016 Cuma 11:38