none
Farklı Formdan DataGrid'deki Verileri Çekerken Veri Gelmemesi Sorunu RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Anaformda 1 adet DataGridView var. 

  Form2'den anaformdaki DataGrid'in içindeki verileri çekmek istiyorum ama veri gelmiyor.

   Form1 frm = new Form1();

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)      {                if (frm.dataGridView1.RowCount < 1)         {                    MessageBox.Show("Aktarılacak Veri Yok", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);        return;              } }


  Sürekli boş geliyor veriler


  17 Ekim 2017 Salı 18:07

Yanıtlar

 • Form1 frm = newForm1();

  yerine

  Form1 frm = (Form1)Application.OpenForms[0];
  //veya
  Form1 frm = (Form1)Application.OpenForms["Form1"]; 
  //Çift tırnak içindeki Form1 formun Name özelliğidir...  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen emrahayyıldız 18 Ekim 2017 Çarşamba 11:47
  17 Ekim 2017 Salı 19:29