none
DataGridView e Sql den Decimal Tipteki Değişkeni Atma RRS feed

 • Soru

 •    Veritabanında decimal tipte bir değişken kullanıyorum. Değişkeni datagride ataptor.fill şeklinde attığımda integer olarak datagride geliyor. Decimal olarak nasıl ayarlayabilirim.
  13 Mart 2016 Pazar 19:55

Yanıtlar

 • Verdiği hata nedir?

  Ayrıca neden sqlcommand'ler, parametreler, connectionlar? Neden LinQ veya EF kullanmıyorsunuz cidden bu konuda genel olarak bir merak içindeyim.

   SqlCommand komut = new SqlCommand();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandType = CommandType.Text;
        komut.CommandText = "select IslemTanimi, Miktar, BirimFiyati, Tutar from Islemler where Tarih=@tarih ";
        komut.Parameters.AddWithValue("@tarih", Convert.ToDateTime(label4.Text));
        SqlDataAdapter adataptor = new SqlDataAdapter();
        adataptor.SelectCommand = komut;
        DataTable kayitlar = new DataTable();
        baglanti.Open();
        adataptor.Fill(kayitlar);
        baglanti.Close();
         dataGridView1.DataSource = kayitlar;
  dbDataContext db=new dbDataContext();
  DateTime tarih=Convert.ToDateTime(label4.Text);
  datagridview1.DataSource=(from k in db.Islemlers where k.Tarih==tarih select k);  13 Mart 2016 Pazar 23:27

Tüm Yanıtlar

 • O alan(kolon) için format tanımlaması yapabilirsiniz. 
  13 Mart 2016 Pazar 20:24
 • Bu şekilde sadece integer olan veri örneğin "2" değeri "2.00"  şeklinde görünüyor.  Yalnız benim istediğim veri tabanından kayıtlı olan decimal deger "2.22" gibi bir deger ise bu deger datagridde de o şekilde görünsün.
  13 Mart 2016 Pazar 21:18
 • .Format = "0.00"

  13 Mart 2016 Pazar 21:52
 •  SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglantiYolu);
              SqlCommand komut = new SqlCommand();
              komut.Connection = baglanti;
              komut.CommandType = CommandType.Text;
              komut.CommandText = "select IslemTanimi, Miktar, BirimFiyati, Tutar from Islemler  where Tarih=@tarih ";
              komut.Parameters.AddWithValue("@tarih", Convert.ToDateTime(label4.Text));
              SqlDataAdapter adataptor = new SqlDataAdapter();
              adataptor.SelectCommand = komut;
              DataTable kayitlar = new DataTable();
              baglanti.Open();
              adataptor.Fill(kayitlar);
              baglanti.Close();
               dataGridView1.DataSource = kayitlar;

              dataGridView1.Columns[3].DefaultCellStyle.Format = "0.00";

            Bu şekilde önceden datagride  gelen veri 25,20 ise bu veri 25,00 şeklide görünüyor.

          

      dataGridView1.Columns[3].DefaultCellStyle.Format = "0.00";

           bu konutu adaptorden önce gönderdiğimde ise hata veriyor. Proğram sonlanıyor.


  13 Mart 2016 Pazar 22:20
 • Verdiği hata nedir?

  Ayrıca neden sqlcommand'ler, parametreler, connectionlar? Neden LinQ veya EF kullanmıyorsunuz cidden bu konuda genel olarak bir merak içindeyim.

   SqlCommand komut = new SqlCommand();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandType = CommandType.Text;
        komut.CommandText = "select IslemTanimi, Miktar, BirimFiyati, Tutar from Islemler where Tarih=@tarih ";
        komut.Parameters.AddWithValue("@tarih", Convert.ToDateTime(label4.Text));
        SqlDataAdapter adataptor = new SqlDataAdapter();
        adataptor.SelectCommand = komut;
        DataTable kayitlar = new DataTable();
        baglanti.Open();
        adataptor.Fill(kayitlar);
        baglanti.Close();
         dataGridView1.DataSource = kayitlar;
  dbDataContext db=new dbDataContext();
  DateTime tarih=Convert.ToDateTime(label4.Text);
  datagridview1.DataSource=(from k in db.Islemlers where k.Tarih==tarih select k);  13 Mart 2016 Pazar 23:27