none
Program Açılırken .NET Framework Hatası RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  Projeyi açarken .net framework hatası alıyorum Devam dediğimde programa geçiyor ancak bu hata çok sıkıcı

  Hata şu :

  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
  hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.
  
  ************** Özel Durum Metni **************
  System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.
    konum: BM_Player.ElegantThemeContainer.OnCreateControl() c:\users\mehmet\documents\visual studio 2010\Projects\BM Player\BM Player\Module1.vb içinde: satır 242
    konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  
  
  ************** Yüklü Derlemeler **************
  mscorlib
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.8762 (QFE.050727-8700)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  BM Player
    Derleme Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/Mehmet/Documents/Visual%20Studio%202010/Projects/BM%20Player/BM%20Player/bin/Debug/BM%20Player.exe
  ----------------------------------------
  Microsoft.VisualBasic
    Derleme Sürümü: 8.0.0.0
    Win32 Sürümü: 8.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
  ----------------------------------------
  System
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.8770 (QFE.050727-8700)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.8773 (QFE.050727-8700)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Runtime.Remoting
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.8771 (QFE.050727-8700)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.8762 (QFE.050727-8700)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------
  
  ************** JIT Hata Ayıklama **************
  JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
  bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
  system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
  Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
  olmalıdır.
  
  Örneğin:
  
  <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>
  
  JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
  bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
  JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.
  
  
  

  Yardımlarınızı bekliyorum..

  18 Mart 2018 Pazar 16:54

Tüm Yanıtlar

 • Kullandığım modül de hata alınan satırın bulunduğu Sub'ın bütün kodlarını Try Catch'ın içine alınca hata gitti.

  Daha iyi bir fikriniz varsa belirtirseniz sevinirim.

  18 Mart 2018 Pazar 17:02
 • c:\users\mehmet\documents\visual studio 2010\Projects\BM Player\BM Player\Module1.vb içinde: satır 242 'de ne yazdığınızı paylaşabilirseniz fikir verebiliriz.

  www.cihanyakar.com

  18 Mart 2018 Pazar 17:19
 •   Protected Overrides Sub OnCreateControl()
      Try
        MyBase.OnCreateControl()
        ParentForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None '242 satır
        ParentForm.AllowTransparency = False
        ParentForm.TransparencyKey = Color.Fuchsia
        ParentForm.FindForm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
        Dock = DockStyle.Fill
        Invalidate()
      Catch ex As Exception
  
      End Try
    End Sub


  18 Mart 2018 Pazar 18:02
 • Module form henüz oluşmadan çalışıyor. Bu sebeple ParentForm null (nothing) durumunda. try yerine parentform a erişip erişemediğinizi kontrol ederseniz daha doğru olacaktır.

  www.cihanyakar.com

  19 Mart 2018 Pazartesi 08:10
 • Kullanılan objeleri, değişkenleri gerekli null kontrollerinden geçirirsen sorun kalmaz.

  Örnek:

  if (myobject != null){
  //burası uygulama kodları...
  } else {
  //eğer nesne null ise..
  }

  try/catch içinde şurasını incele.

  https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/android/egitim/android-101/trycatchfinally-yapisi

  19 Mart 2018 Pazartesi 11:17