none
var sitemapItems = new List<SitemapItem> içeriğini veritabanında ki satırlar ile doldurmak RRS feed

 • Soru

 • Sitemap için Fabrik.Common.Web eklentisini kullanıyorum veritabanımda ki veriler ile doldurmam gerekiyor. Ancak aşağıda ki gibi yapmaya çalışıyorum ve hata veriyor

  public ActionResult Kategori()
      {
  
        var Ornekler = db.OrnekKategori.ToList();
        var sitemapItems = new List<SitemapItem>();
  
  
      
        foreach (var item in Ornekler)
        {
          new SitemapItem("/kategori/"+item.KtLink, changeFrequency: SitemapChangeFrequency.Always, priority: 1.0),
        }
        
      
  
        return new SitemapResult(sitemapItems);
      }

  Şu şekilde sitemapItems dolduruluyor ve başarılı şekilde çalışıyor

  var sitemapItems = new List<SitemapItem>
      {
        
        new SitemapItem(Url.QualifiedAction("index", "home"), changeFrequency: SitemapChangeFrequency.Always, priority: 1.0),
        new SitemapItem(Url.QualifiedAction("about", "home"), lastModified: DateTime.Now),
        new SitemapItem(PathUtils.CombinePaths(Request.Url.GetLeftPart(UriPartial.Authority), "/home/list"))
      };
  Veritabanından gelen verilerle nasıl doldurabilirim ?

  22 Nisan 2016 Cuma 16:14

Yanıtlar

 • var sitemapItems = new List<SitemapItem>();
  
  
      
        foreach (var item in Ornekler)
        {
          sitemapItems.Add(new SitemapItem(item.OrnekKtLink, changeFrequency: SitemapChangeFrequency.Always, priority: 1.0));
        }
  Şeklinde yapılıyormuş.
  • Yanıt Olarak İşaretleyen a.atik 22 Nisan 2016 Cuma 16:24
  22 Nisan 2016 Cuma 16:23