none
Gridview Sütunn Kontrolü RRS feed

 • Soru

 • Merhaba asp.net form sayfamda ki gridviewde, images sütunnundaki veri yes ise yes yerine bir icon koymak istiyorum. Boş ise herhangi bir şey yapmasını istemiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Gridview kodlarım aşağıdadır.

  C#

          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select images,branch,order_date,received_date,title,status,destination,container,auction,location,lot,year,make,model,vin from data where buyer_code = '" + buyer_code + "'", con);
          DataTable ds = new DataTable();
          da.Fill(ds);
          GridView1.DataSource = ds;
          GridView1.DataBind();

  ASP.NET

          <asp:GridView ID="GridView1" CssClass="mydatagrid" PagerStyle-CssClass="pager"
            HeaderStyle-CssClass="header" RowStyle-CssClass="rows" AllowPaging="True" OnPageIndexChanging="datagrid_PageIndexChanging" runat="server" AutoGenerateColumns="False" Font-Bold="True" Font-Names="Arial" OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" PageSize="20" OnRowDataBound="GridView1_RowDataBound1" OnRowCommand="GridView1_RowCommand">
            <Columns>
              <asp:BoundField DataField="branch" HeaderText="Branch"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="order_date" HeaderText="Order Date"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="received_date" HeaderText="Received Date" ItemStyle-CssClass="maxWidthGrid2"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="title" HeaderText="Title"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="status" HeaderText="Status"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="destination" HeaderText="Destination"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="container" HeaderText="Container"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="auction" HeaderText="Auction"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="location" HeaderText="Location" ItemStyle-CssClass="maxWidthGrid"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="lot" HeaderText="Lot"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="year" HeaderText="Year"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="make" HeaderText="Make"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="model" HeaderText="Model" ItemStyle-CssClass="maxWidthGrid"></asp:BoundField>
              <asp:BoundField DataField="vin" HeaderText="Vin"></asp:BoundField>
              <asp:ButtonField CommandName="select" Text="Detail" ControlStyle-BackColor="Transparent" ControlStyle-ForeColor="Green" ControlStyle-CssClass="btn btn-success" ButtonType="Button" />
            </Columns>
          </asp:GridView>


  • Düzenleyen Kenshai 18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:46
  18 Mayıs 2019 Cumartesi 18:37

Yanıtlar

 • <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%#Eval("images", "~/images/{0}.png")%>' />
  web forms'u unutmuşuz sanırım. ImageSrc yerine ImageUrl olacak, birde çift tırnak yerine tek tırnak.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com  21 Mayıs 2019 Salı 21:34
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • O kolonu TemplateField'e çevirip ItemTemplate içine istediğiniz html i yazabilirsiniz. Örneğin;

  <asp:TemplateField HeaderText="Resim">
    <ItemTemplate>
      <asp:Image ID=Image1" runat="server"
        ImageSrc="~/content/images/<%# Eval("Images") %>.png"></asp:Image>
    </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  18 Mayıs 2019 Cumartesi 20:25
  Moderatör
 • Önay bey yanıtınız için teşekkürler. Fakat kolonun tamamına bir ikon eklemeyeceğim. O kolondaki değerler ya null olacak ya da yes olacak. Ben sadece yes olan hücrelere ikon eklemek istiyorum. Böyle bir koşulu nasıl uygulayabilirim?
  18 Mayıs 2019 Cumartesi 20:32
 • bu da tamamına eklemez zaten. Yanıt verenleri en az sizin kadar bilgili varssaymanızda fayda var.
  verdiğim örnek, her satıra hücre olarak ekler. veritabanında yes yazıyorsa ve sen yes.png hazırladıysan her satırda görünecektir.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  19 Mayıs 2019 Pazar 12:18
  Moderatör
 • Verdiğiniz kodu aşağıdaki gibi denedim.

              <asp:TemplateField HeaderText="Img">
                <ItemTemplate>
                  <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageSrc="~/image/<%# Eval("images") %>.png"/>
                </ItemTemplate>
              </asp:TemplateField>

  images sütunumdaki veri yes olduğu için image klasörümde yes.png adlı ikonumu yerleştirdim. Fakat şöyle bir hata almaktayım. Hatanın sebebi ne olabilir ve kodu kullanma şeklim doğru mu?

  Ayrıştırıcı Hata İletisi: Sunucu etiketi biçimi uygun değil.

  21 Mayıs 2019 Salı 18:31
 • <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%#Eval("images", "~/images/{0}.png")%>' />
  web forms'u unutmuşuz sanırım. ImageSrc yerine ImageUrl olacak, birde çift tırnak yerine tek tırnak.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com  21 Mayıs 2019 Salı 21:34
  Moderatör