none
Veri çekerken Datagridview hücresi boş ise RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Verileri çekerken ilgili sütunda günleri bugünün tarihine göre geri saydırıyorum kodum aşağıdadır.

  newRow.Cells["IlacSuresi"].Value = yasHesapla2(row["IlacBitisTarihi"].ToString());

  tarihleri geri saydırırken kullandığım kod;

  private string yasHesapla2(string dogumTarihi)//Gün Sayma 
          {
              DateTime sonTarih = dateTimePicker5.Value;
              DateTime ilkTarih = DateTime.Now; // "Use of unassigned local variable" hatasını önlemek için.
              CultureInfo provider = new CultureInfo("tr-TR");
              string format = "d.MM.yyyy";

              try
              {
                  ilkTarih = DateTime.ParseExact(dogumTarihi, format, provider);                
              }
              catch (FormatException)
              {
                  //MessageBox.Show("Hatalı veri formatı: " + dogumTarihi.ToString());                
              }            

              if (sonTarih == ilkTarih)
              {
                  int z;
                  z = 0;
                  return (z.ToString() + " Gün");
              }
              else
              {
                  TimeSpan tarihFarki = ilkTarih - sonTarih;
                  int a;
                  a = Convert.ToInt32(tarihFarki.TotalDays.ToString());

                  if (a > 0)
                  {
                      double z = a;
                      double Sayi = Math.Ceiling(z);
                      return (Sayi.ToString() + " Gün");
                  }
                  else if (a < 0)
                  {
                      double b = a;
                      double Sayi1 = Math.Floor(b);
                      return (Sayi1.ToString() + " Gün");
                  }
                  else
                  {
                      return (a.ToString() + " Gün");
                  }
              }
          }

  Kodlar sıkıntısız çalışıyor.

  Fakat bazı durumlarda IlacBitisTarihi sütunu boş olmak zorunda. Sütundan tarih değeri alamayınca hali ile veri formatı hatalı oluyor. veriyi çekerken sadece IlacBitisTarihi boş değil ise yasHesapla2'nin çalışmasını istiyorum.

  1 Haziran 2017 Perşembe 08:36