none
Crystal Report ile Multiple Tablo RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Selamlar,

  Hesap, Evrak ve Müşteri olmak üzere 3 adet tablom var. Hesap kısmında müşteri numarası ve evrak numarası bulunan alanlar ile müşteri ve evrak tablolarına ulaşabiliyorum. Sorguyu bir datagridview üzerinde çalıştırdığımda istediğim gibi verileri alıyorum. Fakat aynı kodu crystal report için yaptığımda tek bir satırı birden fazla alıyorum. Uyuşmayan evrak numaraları dahil hepsi rapor kısmında görünüyor. Bu sorunu nasıl halledebilirim.

  Teşekkürler...

  DataTable tablo = new DataTable();
        OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select m.adi, m.firmaadi, h.Tarih, h.PartiNo, h.Desi, h.ToplamFiyat, e.EvrakTuru, e.Karsiligi, h.HesapDurumu from hesap h, musteriler m, evraklar e where h.MusteriNo = 2 and h.MusteriNo = m.MusteriNo and h.EvrakNo = e.EvrakNo", bag);
        adtr.Fill(tablo);
        CrystalReport1 rapor = new CrystalReport1();
        rapor.Refresh();
        rapor.SetDataSource(tablo);
        crystalReportViewer1.ReportSource = rapor;

  16 Aralık 2018 Pazar 15:22