none
C# Kayıt Sıralama RRS feed

 • Soru

 • Merhaba.. Dışarıdan Aldığım iki Harfle Veritabanında Bulunan,, Bu Harflerle Başlayan Ve Bu İki Harf arasında Bulunan Carileri Nasıl Listeleyebilirim.. Mesela,, İlk Harfim "E",, İkinci Harfim "M".. E ile M Arasından Bulunan Harflerle Başlayan(E,F,G,H,I,İ,J,K,L,M)

  Carileri LinqToSql ile Nasıl Listeleyebilirim? Konu Hakkında Yardım Lütfen..

  2 Şubat 2018 Cuma 11:01

Yanıtlar

 • || yerine && kullanın filtreleyecektir...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen egemenn1453 4 Şubat 2018 Pazar 16:43
  4 Şubat 2018 Pazar 16:34

Tüm Yanıtlar

 • private void filtrele(char ilkharf, char sonharf)
  {
    var sonuc = from satir in db.CariTablo where satir.Unvan[0] >= ilkharf && satir.Unvan[0] <= sonharf select satir;
  }
  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...
  3 Şubat 2018 Cumartesi 16:24
 • Merhabalar.. Murat Bey Sizin char Olarak Belirttiğiniz ilkharf ve sonharf Değişkenlerini ben Dışardan txt Dosyasından Alıyorum.. Ve Bu Dışardan Aldığım 2 değişken String Olduğu İçin Doğal Olarak Hata Veriyor.. Convert Edip Char a Çeviriyorum Fakat Çalışmıyor.. Tüm Kayıtları Listeliyor.. 

   private void Listele2(char ilkharf, char sonharf)
      {
        ilkharf = Convert.ToChar(TXTdenGelenIlkKarakter);
        sonharf = Convert.ToChar(TXTdenGelenSonKarakter);
        var lst = from satir in DB.TBL_CARIHAREKETLERIs
              where satir.CARIADI[0] >=ilkharf || satir.CARIADI[0] <= sonharf
              select satir;         
        gridControl1.DataSource = lst;
      }
  Bu Şekilde Enjekte Etmeye Çalıştım Aama Çalışmadı.. Ne Yapmam Gerek?


  4 Şubat 2018 Pazar 14:01
 • || yerine && kullanın filtreleyecektir...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen egemenn1453 4 Şubat 2018 Pazar 16:43
  4 Şubat 2018 Pazar 16:34