none
Access Bu liste temizlenemez hatası RRS feed

 • Soru

 • Herkese iyi günler. Access veritabanında bu programı yazdım ama arama özelliğini çalıştırdığımda Bu liste temizlenemez hatası alıyorum. Kodları aşağıya bırakıyorum. Lütfen yardım edin.(Button5 arama kısmı)
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;
  namespace Eggs_Yumurtacılık_Resmi_Uygulaması
  {
    public partial class Form2 : Form
    {
      public Form2()
      {
        InitializeComponent();
      }
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source = Yumurta.accdb");
      private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("select * from Bilgi", baglanti);
        DataTable tab = new DataTable();
        da.Fill(tab);
        dataGridView1.DataSource = tab;
  
  
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(baglanti.ConnectionString))
        using (OleDbCommand komut = new OleDbCommand())
        {
          komut.Connection = baglanti;
          komut.CommandText = @"INSERT INTO Bilgi (Musteri,Telefon,YumurtaTuru,KoliSayi,Adres,Numara) VALUES (@Musteri,@Telefon,@YumurtaTuru,@KoliSayi,@Adres,@Numara)";
          komut.Parameters.Add("@Musteri", OleDbType.VarChar).Value = textBox1.Text;
          komut.Parameters.Add("@Telefon", OleDbType.VarChar).Value = textBox2.Text;
          komut.Parameters.Add("@YumurtaTuru", OleDbType.VarChar).Value = textBox3.Text;
          komut.Parameters.Add("@KoliSayi", OleDbType.VarChar).Value = textBox4.Text;
          komut.Parameters.Add("@Adres", OleDbType.VarChar).Value = textBox5.Text;
          komut.Parameters.Add("@Numara", OleDbType.VarChar).Value = textBox6.Text;
          baglanti.Open();
          komut.ExecuteNonQuery();
          baglanti.Close();
        }
        DataTable tab = new DataTable();
        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * from Bilgi", baglanti.ConnectionString);
        da.Fill(tab);
        dataGridView1.DataSource = tab;
        MessageBox.Show("Başarıyla Eklendi");
        
      }
      
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        baglanti.Open();
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("delete from Bilgi where Numara = @Numara",baglanti);
        cmd.Parameters.Add("@Numara", textBox7.Text);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        cmd.Dispose();
        baglanti.Close();
        cmd.Dispose();
        MessageBox.Show("Başarıyla Silindi");
        DataTable tab = new DataTable();
        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("Select * from Bilgi", baglanti.ConnectionString);
        da.Fill(tab);
        dataGridView1.DataSource = tab;
      }
  
      private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Bu program Ömer Serhat Şahan tarafından Eggs Yumurtacılık için programlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.");
      }
  
      private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Veri eklemek bilgileri yazın ve Ekle butonuna basın. Silmek için Silinecek kişi kısmını doldurup Sil butonuna basın. Eğer satırlar yetmiyorsa aşağıdaki verilerin gösterildiği yerden satırları uzatabilirsiniz. ");
      }
  
      private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Bilgi WHERE Musteri=@Musteri", baglanti);
        da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Musteri", textBox8.Text);
        DataTable dt = new DataTable();
        baglanti.Open();
        da.Fill(dt);
        baglanti.Close();
        dataGridView1.Rows.Clear();
      }
    }
    
  }


  • Düzenleyen seri13 23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
  23 Mart 2019 Cumartesi 08:45

Tüm Yanıtlar

 •       dataGridView1.Rows.Clear();
  
  // yerine:
  
        dataGridView1.DataSource = null;
        dataGridView1.DataSource = dt;
  
  

  yazmak istedin gibi geldi.

  Not: Kizma ama kimse ciddi bir uygulama icin access'i database diye kullanmaz, er ya da geç basını agritir, sadece ne zaman agritacagini bilemezsin.

  23 Mart 2019 Cumartesi 09:00
  Yanıtlayıcı