none
sql veri çekmede null hatası RRS feed

 • Soru

 • merhaba,

  tablodan aşağıdaki kod ile veri çektiğimizde tablo boş olunca hata veriyor.

  SqlCommand kmt1 = new SqlCommand("select sum(BORC)-SUM(ALACAK) FROM THAREKET where KULLANICI='" + lblKullanici.Text + "'", bgl.baglanti());
        object dx = kmt1.ExecuteScalar();
        bgl.baglanti().Close();
        dx = dx ?? 0;
        txtBakiye.Text = Math.Round(Convert.ToDecimal(dx), 2).ToString();

  hata msj ise

  tablo boş ise değeri "0" olarak almasını sağlayabilir miyiz.

  11 Ekim 2018 Perşembe 13:26

Yanıtlar

 • object dx = null;
  using (SqlCommand kmt1 = new SqlCommand("select ISNULL(sum(ISNULL(BORC, 0))-SUM(ISNULL(ALACAK, 0)), 0) FROM THAREKET where KULLANICI=@kullanici", bgl.baglanti()))
  {
    kmt1.Parameters.AddWithValue("@kullanici", lblKullanici.Text);
    bgl.baglanti().Open();
    dx = kmt1.ExecuteScalar();
  }
  txtBakiye.Text = $"{Convert.ToDecimal(dx):#,##0.00}";

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Düzenleyen MuratAKSARAY 11 Ekim 2018 Perşembe 14:22 ISNULL
  • Yanıt Olarak Öneren Altan Özdemir 11 Ekim 2018 Perşembe 14:39
  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 12 Ekim 2018 Cuma 07:51
  11 Ekim 2018 Perşembe 14:16
 • // Böyle de olur...
  object dx = null;
  using (SqlCommand kmt1 = new SqlCommand("select sum(BORC)-SUM(ALACAK) FROM THAREKET where KULLANICI=@kullanici", bgl.baglanti()))
  {
    kmt1.Parameters.AddWithValue("@kullanici", lblKullanici.Text);
    bgl.baglanti().Open();
    dx = kmt1.ExecuteScalar();
  }
  if (dx == null || dx == DBNull.Value)
    dx = 0;
  txtBakiye.Text = $"{Convert.ToDecimal(dx):#,##0.00}";

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 11 Ekim 2018 Perşembe 16:05
  11 Ekim 2018 Perşembe 14:25

Tüm Yanıtlar

 • object dx = null;
  using (SqlCommand kmt1 = new SqlCommand("select ISNULL(sum(ISNULL(BORC, 0))-SUM(ISNULL(ALACAK, 0)), 0) FROM THAREKET where KULLANICI=@kullanici", bgl.baglanti()))
  {
    kmt1.Parameters.AddWithValue("@kullanici", lblKullanici.Text);
    bgl.baglanti().Open();
    dx = kmt1.ExecuteScalar();
  }
  txtBakiye.Text = $"{Convert.ToDecimal(dx):#,##0.00}";

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Düzenleyen MuratAKSARAY 11 Ekim 2018 Perşembe 14:22 ISNULL
  • Yanıt Olarak Öneren Altan Özdemir 11 Ekim 2018 Perşembe 14:39
  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 12 Ekim 2018 Cuma 07:51
  11 Ekim 2018 Perşembe 14:16
 • // Böyle de olur...
  object dx = null;
  using (SqlCommand kmt1 = new SqlCommand("select sum(BORC)-SUM(ALACAK) FROM THAREKET where KULLANICI=@kullanici", bgl.baglanti()))
  {
    kmt1.Parameters.AddWithValue("@kullanici", lblKullanici.Text);
    bgl.baglanti().Open();
    dx = kmt1.ExecuteScalar();
  }
  if (dx == null || dx == DBNull.Value)
    dx = 0;
  txtBakiye.Text = $"{Convert.ToDecimal(dx):#,##0.00}";

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 11 Ekim 2018 Perşembe 16:05
  11 Ekim 2018 Perşembe 14:25