none
Tablodaki Virgüllü Verileri Parçalı Bir Şekilde Çekme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Veritabanında 9 adet sütun var bunların hepsinin içerisinde veriler virgüllü bir şekilde tutuluyor örneğin elma,armut,kivi gibi

  benim daha sonra bu virgül ile tutulan verileri parçalı bir şekilde alt altta sıralamam lazım örnek aşağıdaki gibi

  Element1    Element2    Element3    Element4    Element5    Element6    Element7     Element8    Element9
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elma          Karpuz
  Armut        Kavun
  Kivi            vs...

  .......

  Bende çözüm olarak aşağıdaki gibi yaptım..

  İlk Önce func_Split fonksiyonu tanımladım kodları aşağıda

  ALTER FUNCTION [dbo].[func_Split] 
    (  
    @DelimitedString1  varchar(8000),
    @Delimiter       varchar(100) 
    )
  RETURNS @tblArray TABLE
    (
    Element1   varchar(1000)
    )
  AS
  BEGIN
  
  
    DECLARE @Index   smallint,
            @Start   smallint,
            @DelSize  smallint
  
    SET @DelSize = LEN(@Delimiter)
  
   
    WHILE LEN(@DelimitedString1) > 0
    BEGIN
  
      SET @Index = CHARINDEX(@Delimiter, @DelimitedString1)
  
      IF @Index = 0
        BEGIN
  
          INSERT INTO
            @tblArray 
            (Element1)
          VALUES
            (LTRIM(RTRIM(@DelimitedString1)))
  
          BREAK
  
        END
      ELSE
        BEGIN
  			
          INSERT INTO
            @tblArray 
            (Element1)
          VALUES
            (LTRIM(RTRIM(SUBSTRING(@DelimitedString1, 1,@Index - 1))))
  
          SET @Start = @Index + @DelSize
          SET @DelimitedString1 = SUBSTRING(@DelimitedString1, @Start , LEN(@DelimitedString1) - @Start + 1)
  
        END
    END
  
  
  
    RETURN
  END
  
  

  Daha sonra stored procedur ile verileri birleştirip çekmeye çalıştım kod aşağıda

  ALTER procedure [dbo].[OtelOzllkGtr_tr]
  (
  @Link varchar(250)
  )
  as
  begin
  DECLARE @Havuz varchar(100)
  DECLARE @YiyecekIcecek varchar(100)
  DECLARE @EglenceHzmtleri varchar(100)
  DECLARE @OrtakAlanlar varchar(100)
  DECLARE @Cocuk varchar(100)
  DECLARE @Bebek varchar(100)
  DECLARE @Reception varchar(100)
  DECLARE @Ulasim varchar(100)
  DECLARE @Engelli varchar(100)
  
  SELECT @Havuz = Havuz, @YiyecekIcecek = YiyecekIcecek, @EglenceHzmtleri = EglenceHzmtleri, @OrtakAlanlar = OrtakAlanlar, @Cocuk = Cocuk, @Bebek = Bebek, @Reception = Reception, @Ulasim = Ulasim, @Engelli = Engelli from OtelOzellikleri_tr where Link = @Link
  
  
  
  
  
  SELECT mt.Element1 as Element1, fs.Element1 as Element2, fs2.Element1 as Element3, fs3.Element1 as Element4, fs4.Element1 as Element5, fs5.Element1 as Element6, fs6.Element1 as Element7, fs7.Element1 as Element8, fs8.Element1 as Element9
  FROM  dbo.func_split(@Havuz, ',') mt 
    CROSS APPLY dbo.func_split(@YiyecekIcecek, ',') AS fs CROSS APPLY dbo.func_split(@EglenceHzmtleri, ',') AS fs2
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@OrtakAlanlar, ',') AS fs3
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@Cocuk, ',') AS fs4
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@Bebek, ',') AS fs5
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@Reception, ',') AS fs6
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@Ulasim, ',') AS fs7
  	CROSS APPLY dbo.func_split(@Engelli, ',') AS fs8
  
  
  
  end

  Sonuç verileri alt altta parçalı bir şekilde sıralayabiliyorum fakat normalde 5 - 6 satır olması gerek tablo 262144 satır oluyor
  yani kendini tekrar tekrar yazıyor resim eklemeye çalıştım fakat ekleyemiyorum.


  21 Temmuz 2017 Cuma 08:22

Tüm Yanıtlar

 • Merhabalar,

  Öncelikle şunu belirteyim. 9 kolonun hepsini aynı anda cross apply yapmak istediğiniz için cross join mantığıyla kartezyen çarpımı çıkıyor karşınıza. Sanırım normalde 4 kayıt veriniz var, dolayısyla 4^9 adet kayıt çıkıyor karşınıza. Bunları ayrı ayrı cross apply yapıp sonrasında birleşitrmeyi deneyebilir misiniz? sanırım bu şekilde istediğiniz olacaktır...

  Umarım faydalı olur...


  Please Mark This As Answer if it solved your issue
  Please Vote This As Helpful if it helps to solve your issue
  www.abdullahaltintas.com

  21 Temmuz 2017 Cuma 09:16
 • Kodları aşağıdaki gibi yapınca veriler düzgün geliyor fakat tablolar parça parça bunları cross apply dışında ne ile bağlayabilirim?

  Select Element1 from dbo.func_split(@Havuz, ',')
  	Select Element1 as Element2 from dbo.func_split(@YiyecekIcecek, ',')
  	Select Element1 as Element3 from dbo.func_split(@EglenceHzmtleri, ',')
  	Select Element1 as Element4 from dbo.func_split(@OrtakAlanlar, ',')
  	Select Element1 as Element5 from dbo.func_split(@Cocuk, ',')
  	Select Element1 as Element6 from dbo.func_split(@Bebek, ',')
  	Select Element1 as Element7 from dbo.func_split(@Reception, ',')
  	Select Element1 as Element8 from dbo.func_split(@Ulasim, ',')
  	Select Element1 as Element9 from dbo.func_split(@Engelli, ',')

  21 Temmuz 2017 Cuma 12:56
 • Merhaba İbrahim Çoban,

  SQL Server'ın hangi versiyonunu kullandığını belirtmemişsin, ek bilgi olarak paylaşmak istedim, SQL Server 2016 ile birlikte STRING_SPLIT adında yeni bir built-in function geldi. Bu versiyondaysan ve Compatibility Level'ın 130 ise String'leri parçalamak için bundan da faydalanabilirsin. 


  http://ekremonsoy.blogspot.com | http://www.ekremonsoy.com | @EkremOnsoy

  3 Ağustos 2017 Perşembe 07:13