none
Veritabanında Bulunan Veriyi DropDownListe aktarma soruunu ? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Veritabanında kategori ıd olarak bulunan veriyi gridview de görüntüleyerek listeliyorum. Fakat o ürünü seçip textboxlara ve dropdownliste aktarmak istiyorum fakat bir türlü aktaramadım.textboxlara veriler geliyor fakat veritabanında kategoriID olarak bulunan değeri dropdownlisteki hangi değere denk geliyorsa o değerin seçili olmasını istiyorum fakat dönüşümü gerçekleştiremedim. 

  drpUrunKategori.SelectedValue = GridView1.SelectedRow.Cells[3].Text;

  ne yapmam gerek yardımcı olun lütfen.

  Teşekkürler şimdiden.

  1 Aralık 2016 Perşembe 22:40

Tüm Yanıtlar

 • int id = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value;

  sen degerleri datagrid e bastığında genelde ilk sütunlar ID ler olur bu kod ise seçilmiş olan satırın sana ilk sütununun değerini verir.

  Yardım lazım olursa buradan sor olurmu

  2 Aralık 2016 Cuma 07:13
 •  

  drpUrunKategori.Items.Add(new ListItem(a,b)); ile yapabilirsin.

  a dropdownlistte gözükecek text b ise value'dir yani arka planda kullanabileceğin en uygun alan.

  2 Aralık 2016 Cuma 08:36
 • cmd.Parameters.AddWithValue("@KATEGORIID", drpUrunKategori.SelectedValue);

  ben bu kod satırı ile dropdownliste getirdiğim kategori isimlerinden seçili olanın ID sini veritabanına ekliyorum. Ama Veritabanında bulunan ID yi getirip o ID ye karşılık gelen kategori adının dropdownlist e seçili olarak getiremedim. Sizin söyleiş olduğunuz kodu yazdım fakat olmadı dataGridView1 in altı çizili şekilde hata veriyor.

  txtUrunAdi.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[4].Text;
        int id = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value;

  Mesela seçtiğim ürünün ismini textboxa yukardaki gibi getirebiliyorum. Başka çözüm yolu bulabilir miyiz?

  2 Aralık 2016 Cuma 10:46
 • asp.net te datagridview nesnesi yok yanlışın olmasın?
  2 Aralık 2016 Cuma 11:02
 • Aynen yok zaten datayı siliyorum currentrow un altı çizili hatası veriyor. Çözemedim yaa bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum ama bir türlü çözüm bulamadım.
  2 Aralık 2016 Cuma 11:05
 • gridview in de currentrow diye bir kullanım şekli yok o yüzden hata veriyor
  2 Aralık 2016 Cuma 11:08
 • kodları tam olarak atarsan düzeltip yardım edebilirim ama bu şekilde olmaz.
  2 Aralık 2016 Cuma 11:10
 • protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        int imagelen = FileUpload1.PostedFile.ContentLength;
        byte[] picbyte = new byte[imagelen];
        FileUpload1.PostedFile.InputStream.Read(picbyte, 0, imagelen);
  
        con.Open();
        cmd.Connection = con;
        cmd.CommandText = "INSERT INTO TBL_URUNLER (KATEGORIID,URUNADI,URUNDETAY,URUNFIYAT,URUNRESIM,STOKSAYISI) VALUES (@KATEGORIID,@URUNADI,@URUNDETAY,@URUNFIYAT,@URUNRESIM,@STOKSAYISI)";
        cmd.Parameters.AddWithValue("@KATEGORIID", drpUrunKategori.SelectedValue);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@URUNADI", txtUrunAdi.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@URUNDETAY", txtUrunDetay.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@URUNFIYAT", txtFiyat.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@URUNRESIM", picbyte);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@STOKSAYISI", txtStokSayisi.Text);
        i = cmd.ExecuteNonQuery();
        if (i > 0)
        {
          lblOlumlu.Text = "Kayıt Tamamlandı.";
        }
        else
        {
          lblOlumsuz.Text = "Kayıt Alınamadı.";
        }
        con.Close();
        VerileriGoster();
      }
  
      protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, GridViewPageEventArgs e)
      {
        GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex;
        VerileriGoster();
      }
  
      
  
      protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
        lblID.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[2].Text;
        txtUrunAdi.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[4].Text;
        drpUrunKategori.SelectedValue = GridView1.SelectedIndex.ToString();
        txtUrunDetay.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[5].Text;
        txtStokSayisi.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[8].Text;
        txtFiyat.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[6].Text;
      }

  BU DA SAYFANIN GÖRÜNTÜSÜ SEÇ E TIKLADIĞIMDA KATEGORIID=1004 OLAN KATEGORİ İSMİNİ DROPDOWNDAKİ İSMİ SEÇİLİ HALDE GETİRMEK İSTİYORUM. SANIRIM ANLATABİLDİM.

  2 Aralık 2016 Cuma 11:18
 • ben en baştan yanlış anlamışım pardon ben ddl ye eklemeyi istiyorsun zannettim.

  eğer ddl de sadece text varsa selectedText özelliğini kullanman lazım eğer value değeri girmişsen o zaman value ile işlem yapabilirsin.Sen ddl ye veri girerken value verdin mi veya ne verdiysen ona göre çağır orada hatan var büyük ihtimal.

  2 Aralık 2016 Cuma 11:55
 • O şekilde olabiliyor yani anladım teşekkürler.
  2 Aralık 2016 Cuma 12:19