none
Multipage Tif dosyalarını resim resim ayırıp tıklananı picturebox üstünde göstermek? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • void GetImageList(string filePath)
      {
        try
        {        
          Bitmap tiffImage = (Bitmap)Image.FromFile(filePath);        
          Guid objGuid = tiffImage.FrameDimensionsList[0];        
          FrameDimension dimension = new FrameDimension(objGuid);        
          int noOfPages = tiffImage.GetFrameCount(dimension);
          Bitmap activeFrameImage;
          foreach (Guid guid in tiffImage.FrameDimensionsList)
          {
            for (int index = 0; index < noOfPages; index++)
            {
              FrameDimension currentFrame = new FrameDimension(guid);
              tiffImage.SelectActiveFrame(currentFrame, index);
              activeFrameImage = new Bitmap(tiffImage, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
              Button buton = new Button();
              buton.Width = buton.Height = 100;
              buton.Margin = new Padding(5);
              buton.BackgroundImage = activeFrameImage;            
              buton.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;
              buton.Text = string.Format("{0}", index + 1);
              buton.TextAlign = ContentAlignment.TopLeft;
              buton.Tag = index;
              buton.Cursor = Cursors.Hand;
              flowLayoutPanel1.Controls.Add(buton);
              buton.Click += (o, e) =>
              {
                Button selectedImage = o as Button;
                tiffImage.SelectActiveFrame(FrameDimension.Page, Convert.ToInt32(selectedImage.Tag));
                activeFrameImage = new Bitmap(tiffImage, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
                pictureBox1.Image = activeFrameImage;
              };
            }
            tiffImage.SelectActiveFrame(FrameDimension.Page, 0);
            activeFrameImage = new Bitmap(tiffImage, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
            pictureBox1.Image = activeFrameImage;
          }        
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }
      }
  
  string filePath = @"C:\Users\ELARSI\Desktop\test\multipage2.tif";
        GetImageList(filePath);

  Merhabalar,

  Multipage tif dosyasının içinde kaç tane kare varsa flowlayoutpanel içine butonlar şeklinde ekletiyorum ve ordan tıklanan resmide picturebox üstünde gösterebiliyorum. Kod normalde çalışıyor ama tif dosyasının içindeki resim adeti arttığında(75-100 kare) yavaş açılıyor, acaba bunu daha performanslı hale nasıl getirebilirim?

  30 Eylül 2016 Cuma 13:02