none
DataSet.xsd içinde oluşturduğum bağlantı düzenini, Formlarda bağımsız kullanabilir miyim? RRS feed

  • Soru

  • DataSet.xsd içinde DataTable ve DataTableTableAdapter  var. Burada Select * FROM Tablo şeklinde bir sorgu DataTableTableAdapter'da Fill, GetData olarak hazır. 

    Listbox, combobox form elemanı olarak alıp, properties'ten ayarlayabiliyorum. fakat elle kendim yazamadım.

    Öğrenmek istediğim konu, bu hazır olan Fill ve GetData komutlarıyla yeni bir formda oluşturduğum string dizisine veri çekebilir miyim? 

    Konuyu anlatamadıysam kusura bakmayın.

    2 Şubat 2018 Cuma 12:43

Yanıtlar

  • Merhaba doğrumu anladım bilmiyorum ama siz dataset içerisinde bulunan tableadapter yeni query ekleyerek dilediğiniz sorguyu çalışırabilirsiniz bunun için

    örneğin datasetinizde cariler isimli tablonuz ve buna ait carilertableadapter olsun ve biz klasik select sorgusunu değiştirelim

    carilertableadaptere sağ tıklayıp add query tıklayın sql statemens seçili devam edelim Select sorgusunu seçelim

    ve query builder butonunu tıklayıp yeni sorgu ekleyelim örneğin SELECT Id, cariadi,adresi FROM dbo.cariler WHERE Id=@Id

    tamam dedikten sonra fill ve Return adlarını değiştirelim örneğin FillByYeni olsun

    şimdi bu sorguyu çekmek için kullanacağımz kod

    this.carilerTableAdapter.FillByYeni(this.dbsDataSet.cariler,CariId);//CariId bir int Değişkeni parametre
    bu şekilde cariler bindingsource ye koşuldaki veriler gelecektir buradaki listeyi kullanabilirsiniz

    örneğin

    DataRowView drv = carilerBindingSource.Current as DataRowView;
         string Cariadi= drv["cariadi"].ToString();

    • Yanıt Olarak İşaretleyen ikikeredusun 3 Şubat 2018 Cumartesi 06:22
    2 Şubat 2018 Cuma 13:31

Tüm Yanıtlar

  • Ne Yapmaya Çalışıtığını Daha Açıklayıcı Anlatırsan Sana Yardımcı Olabilirim.. 
    2 Şubat 2018 Cuma 13:27
  • Merhaba doğrumu anladım bilmiyorum ama siz dataset içerisinde bulunan tableadapter yeni query ekleyerek dilediğiniz sorguyu çalışırabilirsiniz bunun için

    örneğin datasetinizde cariler isimli tablonuz ve buna ait carilertableadapter olsun ve biz klasik select sorgusunu değiştirelim

    carilertableadaptere sağ tıklayıp add query tıklayın sql statemens seçili devam edelim Select sorgusunu seçelim

    ve query builder butonunu tıklayıp yeni sorgu ekleyelim örneğin SELECT Id, cariadi,adresi FROM dbo.cariler WHERE Id=@Id

    tamam dedikten sonra fill ve Return adlarını değiştirelim örneğin FillByYeni olsun

    şimdi bu sorguyu çekmek için kullanacağımz kod

    this.carilerTableAdapter.FillByYeni(this.dbsDataSet.cariler,CariId);//CariId bir int Değişkeni parametre
    bu şekilde cariler bindingsource ye koşuldaki veriler gelecektir buradaki listeyi kullanabilirsiniz

    örneğin

    DataRowView drv = carilerBindingSource.Current as DataRowView;
         string Cariadi= drv["cariadi"].ToString();

    • Yanıt Olarak İşaretleyen ikikeredusun 3 Şubat 2018 Cumartesi 06:22
    2 Şubat 2018 Cuma 13:31