none
Datagridview Sütunundaki Değişkenden Karakter Silme RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  Bir datagridwievde kullanıcının satış yapacağı ürünlerini seçip fiyatını gördükten sonra adet miktarını girdikten sonra datagridwievin 3. sutünündan toplamını göstermekteyim

  Datagridwiev1.CurrentRow.Cells["toplam"].Value = Convert.ToString(toplam + " " + "TL");


  Burdaki toplam değişkenin double türünde ve sonuna da +" "+"TL" ifadesi ile TL göstermekteyim, buraya kadar herşey normal

  ancak aşağıdaki label'da toplam sütununun hepsini toplayıp genel toplam göstermeye çalıştığımda + " " + "TL" ifadesi bulunduğu için hata vermekte,

  double geneltoplam = 0.0;                for (int i = 0; i < Datagridwiev1.Rows.Count; i++)                {                    geneltoplam += Convert.ToDouble(gripsepett.Rows[i].Cells[3].Value);                }                txtgeneltoplam.Text = Convert.ToString(geneltoplam);

  toplama için kullandığım kodlarımda burada,

  Sormak istediğim datagridwiev içerisinde 4 sütunda (kolonda) bulunan değişkenin devamındaki TL ifadesini for döngüsü içersinde nasıl silebilirim ?


  • Düzenleyen CsharpAcemisi 17 Ocak 2020 Cuma 17:43 yazıl hataları
  17 Ocak 2020 Cuma 17:43

Tüm Yanıtlar