none
C# ve excell RRS feed

 • Soru

 • Merhaba ;

  Yine hatayla karşılaşıyorum netten o kadar araştırdım sonuç aamadım

  Aldığım hata ;

  System.Data.OleDb.OleDbException: 'IErrorInfo.GetDescription başarısız: E_FAIL(0x80004005).'

  Bağlantı cümlem ise ;

  static string yol1= @" = C:\\ Users\\ " + Ortak.KullanıcıAdı + " \\ Desktop \\ " + ad + " " ;
  private OleDbConnection bag1 = new OleDbConnection(@"Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source= "+ yol1 + "; Extended Properties= 'Excel 12.0 Xml; HDR= YES;Imex= 1;'");

  Sorun nerde yardımcı olur musunuz ?

  14 Eylül 2018 Cuma 06:37

Yanıtlar

 • static string yol1= Path.Combine("C:\\Users", Ortak.KullanıcıAdı, "Desktop", ad);
  private OleDbConnection bag1 = new OleDbConnection($"Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source={yol1}; Extended Properties= 'Excel 12.0 Xml; HDR= YES;Imex= 1;'");


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  14 Eylül 2018 Cuma 12:49