none
Bu nesne için parametresi olmayan oluşturucu tanımlanmamış. RRS feed

 • Soru

 • static IEnumerable<string> GetCurrentCode()
      {
  
        using (SqlConnection conn = new SqlConnection(ConnectionString))
        {
          if (conn.State != ConnectionState.Open)
            conn.Open();
          using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select CurrentCode from UserProfiles", conn))
          {
            IDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
            var currentCodes = DataReaderMapToList<string>(rdr);
            return currentCodes;
          }
        }
  

   public static List<T> DataReaderMapToList<T>(IDataReader dr)
      {
        List<T> list = new List<T>();
  
        while (dr.Read())
        {
          T obj = Activator.CreateInstance<T>();
          foreach (PropertyInfo prop in obj.GetType().GetProperties())
          {
            if (!object.Equals(dr[prop.Name], DBNull.Value))
            {
              prop.SetValue(obj, dr[prop.Name], null);
            }
          }
  
          list.Add(obj);
        }
  
        return list;
      }

  Bu kodu çalıştırdığımda 
  Bu nesne için parametresi olmayan oluşturucu tanımlanmamış. hatası alıyorum bunu nasıl giderebilirim?
  11 Eylül 2019 Çarşamba 08:32

Tüm Yanıtlar

 • Hata mesajı açık değil mi? UserProfil sınıfını paylaşırsan ilgili satırı boyayalım.

  www.cihanyakar.com

  11 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
 • Bence Activator.CreateInstance<string>() yüzünden bu hatayı alıyor.

  @İbrahim Enes: bu kodların herhangi bir satırı hakkında bir bilgin var mı? ne işe yaradıklarını biliyor musun? Yoksa biyerden c/p mi yaptın?


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  11 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
  Moderatör
 • Problemi çözdüm sadece currentcode seçmek istediğim için string kullanmıştım ancak olmadı userprofile oluşturdum tip olarak onu verdim çözüldü.
  11 Eylül 2019 Çarşamba 11:52