none
Enteresan bir çarpma işlemi hatası RRS feed

 • Soru

 •  rpt.DataSource =
                              db.OrderProducts.Where(c => c.Order.CreationDate >= startDate && c.Order.CreationDate <= endDate)
                                .GroupBy(g => new { g.ProductID }).Select(
                                    y =>
                                    new
                                    {
                                        ProductName = y.FirstOrDefault().Product.Name,
                                        y.FirstOrDefault().Price,
                                        Number = y.Sum(a => a.Number),
                                        Total = y.Sum(x => x.Price * x.Number)
                                    }).OrderBy(o => o.ProductName)
                                .ToList();

  total kolonunda bazı satırlarda hatalı sonuç dönüyor.

  4 Ekim 2013 Cuma 06:46

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar