none
Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok. RRS feed

 • Soru

 • C# ve Access veri tabanı kullanarak giriş yapan kullanıcının kullanıcı adı veya şifresini değiştirmeyi deniyorum.Ama başlıkta belirttiğim hatayı alıyorum kodlarım;

   baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Performansodevi.accdb");
        da =new OleDbDataAdapter("select * from tablokullanici", baglanti);
        ds = new DataSet();
        cmd = new OleDbCommand();
        cmd.Connection = baglanti;
        baglanti.Open();
        da.Fill(ds, "tablokullanici");
        DialogResult cevap;
        cevap = MessageBox.Show("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?", "Bilgi Güncelleme", MessageBoxButtons.YesNo);
        if (cevap == DialogResult.Yes)
        {
          cmd.CommandText = "update tablokullanici set kullaniciadi='" + textBox1.Text + "',sifre='" + textBox2.Text + "' where kullaniciadi=" +textBox1.Text + "";
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Değişiklik yapılmadı");
        }
        baglanti.Close();

  25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:33

Tüm Yanıtlar

 • where den sonra '(tek tırnaklar) eksik

  ...where kullaniciadi='" +textBox1.Text + "'";


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:40
  Moderatör
 • Bu koddaki en büyük hata SqlCommandText içinde parametre kullanılmamış olması. ASLA ve ASLA böyle "update ... " + .. + ... tarzında kod yazmayın, parametre kullanın , sorununu kalmayacaktır. 

   cmd.CommandText = @"update tablokullanici set
    sifre=@sifre
    where kullaniciadi=@ad";
  cmd.Parameters.Add("@sifre", OleDbType.VarChar).Value = textBox2.Text;
  cmd.Parameters.Add("@ad", OleDbType.VarChar).Value = textBox1.Text;
  
          cmd.ExecuteNonQuery();  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.


  25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:52
  Yanıtlayıcı