none
Pivot Table da tür ekleme RRS feed

 • Soru

 • Pivot Table kullandığım zaman sorgu aşagıdakı gibi geliyor..yeni borç turu tanımlandığında sorguda gelmesini nasıl sağlayabilirim...sürekli artabilir borç turu yada değişebilir..nasıl yapabilirim...teşekkürler.


  od

  11 Şubat 2016 Perşembe 17:54

Tüm Yanıtlar

 • Merhabalar,

  Bunu sağlayabilmek için Dynamic sql kullanmanız gerekir. Aşağıda bir kod örneği ve linki mevcut.

  DECLARE @columns NVARCHAR(MAX), @sql NVARCHAR(MAX);
  SET @columns = N'';
  SELECT @columns += N', p.' + QUOTENAME(Name)
   FROM (SELECT p.Name FROM dbo.Products AS p
   INNER JOIN dbo.OrderDetails AS o
   ON p.ProductID = o.ProductID
   GROUP BY p.Name) AS x;
  SET @sql = N'
  SELECT ' + STUFF(@columns, 1, 2, '') + '
  FROM
  (
   SELECT p.Name, o.Quantity
    FROM dbo.Products AS p
    INNER JOIN dbo.OrderDetails AS o
    ON p.ProductID = o.ProductID
  ) AS j
  PIVOT
  (
   SUM(Quantity) FOR Name IN ('
   + STUFF(REPLACE(@columns, ', p.[', ',['), 1, 1, '')
   + ')
  ) AS p;';
  PRINT @sql;
  EXEC sp_executesql @sql;

  Link;

  https://www.mssqltips.com/sqlservertip/2783/script-to-create-dynamic-pivot-queries-in-sql-server/

  Umarım faydalı olur...


  Please Mark This As Answer if it solved your issue
  Please Vote This As Helpful if it helps to solve your issue
  www.abdullahaltintas.com

  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 19 Şubat 2016 Cuma 14:32
  19 Şubat 2016 Cuma 13:28