none
5 tane formdaki radiobutton seçimlerinden aldığım sonuçları son formdaki 5 tane textboa yazdırıp dataviewgrid'e aktardım.Bu forma;5 tane formdaki 5 picture box ı nasıl dataviewgrid e ekleyebilirim? RRS feed

 • Soru

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;

  namespace WindowsFormsApplication42
  {
      public partial class Form7 : Form
      {
          public Form7()
          {
              InitializeComponent();
          } 
          DataTable tablo = new DataTable();
          DataGridViewImageColumn img = new DataGridViewImageColumn();

          static public string ürün1;
          static public string ürün2; 
          static public string ürün3;
          static public string ürün4;
          static public string ürün5;

          private void Form7_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              tablo.Columns.Add("1.ürün", typeof(string));
              tablo.Columns.Add("2.ürün:", typeof(string));
              tablo.Columns.Add("3.ürün:", typeof(string));
              tablo.Columns.Add("4.ürün:", typeof(string));

              tablo.Columns.Add("5.ürün:", typeof(string));//hep string olarak tanımlandı işleme sokmak istersek convert edeceğiz.
              
              dataGridView1.DataSource = tablo;

              if (ürün1=="Hurda")
              {
                  textBox11000.Text = "Hurda";
              }
              if (ürün1 == "Satışa çıksın")
              {
                  textBox11000.Text = "Satışa çıksın";
              }
              if (ürün1 == "Bloke stok")
              {
                  textBox11000.Text = "Bloke stok";
              }
             
              if (ürün2 == "Hurda")
              {
                  textBox12000.Text = "Hurda";
              }
              if (ürün2 == "Satışa çıksın")
              {
                  textBox12000.Text = "Satışa çıksın";
              }
              if (ürün2 == "Bloke stok")
              {
                  textBox12000.Text = "Bloke stok";
              }
              if (ürün3 == "Hurda")
              {
                  textBox13000.Text = "Hurda";
              }
              if (ürün3 == "Satışa çıksın")
              {
                  textBox13000.Text = "Satışa çıksın";
              }
              if (ürün3 == "Bloke stok")
              {
                  textBox13000.Text = "Bloke stok";
              }
              if (ürün4 == "Hurda")
              {
                  textBox14000.Text = "Hurda";
              }
              if (ürün4 == "Satışa çıksın")
              {
                  textBox14000.Text = "Satışa çıksın";
              }
              if (ürün4 == "Bloke stok")
              {
                  textBox14000.Text = "Bloke stok";
              }
              if (ürün5 == "Hurda")
              {
                  textBox15000.Text = "Hurda";
              }
              if (ürün5 == "Satışa çıksın")
              {
                  textBox15000.Text = "Satışa çıksın";
              }
              if (ürün5 == "Bloke stok")
              {
                  textBox15000.Text = "Bloke stok";
              }


              
          }

          private void button100000_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              tablo.Rows.Add(textBox11000.Text, textBox12000.Text, textBox13000.Text, textBox14000.Text, textBox15000.Text);
              dataGridView1.DataSource = tablo;
          }
     
      
      
      }
  }
  3 Ağustos 2018 Cuma 09:50

Tüm Yanıtlar

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  
  namespace WindowsFormsApplication1
  {
    public partial class Form7 : Form
    {
      public Form7()
      {
        InitializeComponent();
      
      }
      DataTable tablo = new DataTable();
      
  
      static public string urun1;
      static public string urun2;
      static public string urun3;
      static public string urun4;
      static public string urun5;
  
      private void Form7_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void button100000_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        urun1 = textBox11000.Text;
        urun2 = textBox12000.Text;
        urun3 = textBox13000.Text;
        urun4 = textBox14000.Text;
        urun5 = textBox15000.Text;
  
        if (urun1 == "Hurda")
        {
          textBox11000.Text = "Hurda";
        }
        if (urun1 == "Satışa çıksın")
        {
          textBox11000.Text = "Satışa çıksın";
        }
        if (urun1 == "Bloke stok")
        {
          textBox11000.Text = "Bloke stok";
        }
  
        if (urun2 == "Hurda")
        {
          textBox12000.Text = "Hurda";
        }
        if (urun2 == "Satışa çıksın")
        {
          textBox12000.Text = "Satışa çıksın";
        }
        if (urun2 == "Bloke stok")
        {
          textBox12000.Text = "Bloke stok";
        }
        if (urun3 == "Hurda")
        {
          textBox13000.Text = "Hurda";
        }
        if (urun3 == "Satışa çıksın")
        {
          textBox13000.Text = "Satışa çıksın";
        }
        if (urun3 == "Bloke stok")
        {
          textBox13000.Text = "Bloke stok";
        }
        if (urun4 == "Hurda")
        {
          textBox14000.Text = "Hurda";
        }
        if (urun4 == "Satışa çıksın")
        {
          textBox14000.Text = "Satışa çıksın";
        }
        if (urun4 == "Bloke stok")
        {
          textBox14000.Text = "Bloke stok";
        }
        if (urun5 == "Hurda")
        {
          textBox15000.Text = "Hurda";
        }
        if (urun5 == "Satışa çıksın")
        {
          textBox15000.Text = "Satışa çıksın";
        }
        if (urun5 == "Bloke stok")
        {
          textBox15000.Text = "Bloke stok";
        }
  
        DataGridViewTextBoxColumn dturun1 = new DataGridViewTextBoxColumn();
        DataGridViewTextBoxColumn dturun2 = new DataGridViewTextBoxColumn();
        DataGridViewTextBoxColumn dturun3 = new DataGridViewTextBoxColumn();
        DataGridViewTextBoxColumn dturun4 = new DataGridViewTextBoxColumn();
        DataGridViewTextBoxColumn dturun5 = new DataGridViewTextBoxColumn();
        DataGridViewImageColumn resim = new DataGridViewImageColumn();
  
        // Datagride alanlarımızı ekliyoruz.
        dataGridView1.Columns.Add(dturun1);
        dataGridView1.Columns.Add(dturun2);
        dataGridView1.Columns.Add(dturun3);
        dataGridView1.Columns.Add(dturun4);
        dataGridView1.Columns.Add(dturun5);
        dataGridView1.Columns.Add(resim);
  
  
        //Kayıt girişini gerçekleştiriyoruz.
        dataGridView1.Rows[0].Cells[0].Value = urun1;
        dataGridView1.Rows[0].Cells[1].Value = urun2;
        dataGridView1.Rows[0].Cells[2].Value = urun3;
        dataGridView1.Rows[0].Cells[3].Value = urun4;
        dataGridView1.Rows[0].Cells[4].Value = urun5;
        dataGridView1.Rows[0].Cells[5].Value = Image.FromFile(@"C:\Users\Pronet Yazılım\Desktop\logo.png");
      }
    }
  
  }
  Bu sana yardımcı olur.
  3 Ağustos 2018 Cuma 14:08